• ITmees arvutiteeninduses hooldatakse ja remonditakse it-kontoriseadmeid nagu arvutid, printerid, koopiamasinad ning vajadusel müüme uusi tooteid
 • Kliendi kasutada on tehniliselt lai kogemus ja tehnikute oskused saamaks lahendusi
 • Oleme orienteeritud suhtlemise lihtsusele ja professionaalsusele
 • Oleme väljatöötanud süsteemsed töökäigud kliendi kiireks teenindamiseks
 • Võtame alati aega, et süveneda ja mõelda koos kliendiga
Projektid

 

It-audit

It-auditi tellimise vajadus ilmneb tavaliselt siis, kui firmasse on ostetud erinevatel aegadel erinevaid seadmeid ning iga töökoht ja kasutajaseadistused on eraldiseisvad – firmas puuduvad ühtsed it-normid ja struktuur dokumentide säilimiseks. Vajatakse tervikpilti hetkeolukorrast nii seadmete kui tarkvara osas. Oluline on mõtestada käitumine firma dokumentidele ligipääsemiseks ja säilitamiseks ning luua ühtsed reeglid it-probleemide käsitlemiseks. It-auditi käigus kaardistatakse ka turvalisuse mehhanismid nii riistvaraliselt kui ka tarkvaraliselt. Kliendiga räägitakse peale inspekteerimist ja raporti koostamist võimalik edasine tegevusstrateegia läbi lähtudes tervikpildist ning esitades kliendile detailselt vajalike it-tegevuste kava.

Teenuse alla kuulub:

 • It-kontoriseadmete inspekteerimine ja fikseerimine (arvutid, upsid, printerid, koopiamasinad, skannerid, serverid jne)
 • Tarkvaralitsentside ja kasutajaprofiilide inspekteerimine ning fikseerimine
 • Kaitsesüsteemide inspekteerimine ja fikseerimine (upsid, back-up seadmed, tulemüürid, antiviirustarkvara)
 • Kriisiplaani inspekteerimine ja vajadusel selle loomine
 • Tehniliste tööprotsesside inspekteerimine ja fikseerimine
 • It- auditi lõppraporti koostamine ja esitlus kliendile

Paljud kliendid planeerivad it-auditi teenuse tellimise korra aastas, selgitamaks järgneva tegevusperioodi it-tegevused ning võimalikud investeeringud vajalike uuenduste sisseviimiseks. Selline kord aastas ennetav ülevaatus koos hooldustöödega väldib äkitseid probleeme it-süsteemide toimivuses. Tavaliselt tabab ootamatu probleem kõige ebasobivamal ajal ja takistab töötamist. It-audit annab turvalisuse teades oma süsteemide tugevaid ja nõrku kohti.

Registreeri töö siin


Koostöö partneritega

ITmees teeb koostööd mitmete partneritega erinevatest sektoritest, mis täiendavad meie reageerimise võimekust ning tõstavad ka meeskonna tehnilist kompetentsuse tasandit. Samuti pakume tuge teistele it-ettevõtetele, kelle kliendid ootavad kiiret tehnilist reageerimist ja tuge. Näiteks kliendil on osakond Tallinnas aga tema põhikontor asub Tartus või Riias ning nende it-osakond saab toetatud meie meeskonna näol.

Teenuse alla kuulub:

 • Tehniline koostööteenus teistele it-firmadele nende klientide teenindamiseks
 • Valvekaamerate tööd
 • Kaabelduse ja võrkude tööd
 • Koduleheküljed
 • Klientide it-tehniline järelvalve

Registreeri töö siin


Kontoriseadmete rent

 

Kontoriseadmete renti on võimalik valida kas ainult seadme põhiselt või seade koos hooldusega.

Teenuse alla kuulub:

 • Lühiajaline rent näiteks ürituseks, projekti kestvuseks või ajutiseks asenduseks
 • Pikaajaline rent – seadme kasutamine väljaostmise kohustuseta
 • Täishooldusrent – seadme töösoleku tagamine koos toonerite ja kasutajatoega

Digiteerimine

Digiteerimise all mõtleme paberil või failis asuvate andmete tuvastamist ja andmebaasidesse paigutamist, et neid olulisi andmeid pärast infosüsteemidest digitaalsel kujul kiiresti kätte saada. Andmeteks võivad olla pildid, arved, lepingud, joonised, kirjad, e-mailid vm suhtlemises kasutatav infomaterjal. Meie tootevalikus on Sceye skannerid, mis võimaldavad infot otse töölaualt mugavalt süsteemi sisse võtta.

Teenuse alla kuulub:

 • Loome võimaluse säästa füüsilist ruumi, mis kulub paberite väljatrükile, säilitamisele ja ühtlasi säästab ka loodust
 • Näitame kliendile ettevõtte raha säästmise võimalusi info kiirema käsitlemise läbi
 • Loome paindlikumad tööskeemid, mis võimaldavad äriprotsesse uuel ettenägemata viisil enda eduks kasutada
 • Koolitame töötajaid, kes arendavad firmat, luues neile kaasaegsel tehnoloogial baseeruvad töökäigud

Telli toode: http://itmees.ee/tarkvara/rakendustarkvara/abbyy
Telli skanner: http://itmees.ee/skannerid

Registreeri töö siin


Pilved ja Virtuaalsus

Pilved loovad uusi võimalusi info paremaks kasutamiseks. Kõige parem pilv on iseenda pilv, siis saad kindel olla, et „kastmine“ toimub vajalikul hetkel. Pilved võivad olla virtuaalsed või füüsilised, see on vaba valik. Virtuaalsus saab baseeruda füüsilisel seadmel ning pilvi ja virtuaalsust tuleb kaitsta. Virtualiseerimine võib anda eelise andmete kiireks taastamiseks ja riistvara võimsuse paremaks kasutamiseks.

Teenuse alla kuulub:

 • Aitame juurutada andmete kasutamise sõltumatult asukohast, mis on mugav ja kiire viis operatiivse töö teostamiseks
 • Lähtume kliendi unikaalsusest loomaks turvaline tehniline lahendus või standardlahendus, mida on võimalik rentida läbi kasutajakonto loomise ja õiguste fikseerimise
 • ITmees tehniline meeskond saab teile osutada teenust aitamaks otsustada leida optimaalset turvalist varianti
 • Loome kliendile prototüübi mõistmaks reaalset kasu virtualiseerimisega kaasnevast efektiivsusest

Registreeri töö siin


Tarkvara litsentside haldus

Tarkvara ostmisega kaasneb reeglina ka litsentsi koodide säilitamise teema. Aja möödudes koodid ununevad ja näiteks uue arvuti soetamisel on vajalik taas tarkvarakoode otsida. Aeg-ajalt juhtub ka, et arvutile on vajalik teostada uuesti tarkvara paigaldust ning ka sel puhul tuleb kasutada taas litsentside võtmeid. ITmees aitab vastava kokkuleppe sõlmimisel säilitada turvaliselt teie tarkvara koodid.

Teenuse alla kuulub:

 • Tarkvaralitsentside fikseerimine kliendi jaoks
 • Tarkvara versiooniuuenduste info edastamine kliendile
 • Tarkvara litsentside uuendusprotsesside juhtimine

Registreeri töö siin


Serverid ja võrgud

ITmees meeskond osutab teenuseid kliendi serverite ja võrkude loomise ja regulaarse toimivuse osas. Aitame määratleda eesmärgi ja vajadusel osutame teenuseid turvakanalite loomisel, Wifi võrkude küsimuste lahendamisel ning kasutajatoe osutamisel. Esindame klienti tema teiste partnerite juures ning juhime vajadusel tema nimel tehnilisi it-projekte. 

Teenuse alla kuulub:

 • Serverite regulaarne monitooring ning vajadustel turvapakettide paigaldus
 • Kasutajate administreerimine, vajadusel kasutajakontode haldus (loomine, lahti lukustamine ja juhendamine erinevatest asukohtadest ligipääsude küsimuses)
 • Turvalahenduste väljatöötamine ja loomine koos kasutajaprofiilide loomisega arvestades kõiki kaasaegseid nutiseadmeid
 • Tulemüüri konfigureerimine ja turvakanalite töös hoidmise tagamine ning vajadusel operatiivse toe osutamine koos kommunikatsioonihaldusega välispartneritega
 • Back-up sidekanalite lahenduste väljatöötamine kliendi vajadustest lähtuvalt (alternatiivne internetiühenduse kanal kui põhikanal peaks katkema)
 • Turvastrateegia ja reeglite väljatöötamine lähtuvalt kliendi ärimudelist
 • Kaablite ja seadmete markeerimine, võrgukappide korrastus
 • Kaablite korrastus töökohtadel
 • Võrgu arvutitöökohtade ja seadmete asukohaskeemide loomine
 • Kasutaja it-süsteemide käitumisjuhendite loomine operatiivseks tegutsemiseks

Registreeri töö siin


Kodulehekülgedega seonduv

Veebilehtede tegemine ja hooldustööd – ITmees teostab erinevaid kliendi soovidele vastavaid koduleheküljega seonduvaid tegevusi. Näiteks kui koduleheküljel on vaja muuta andmeid või täiendada lehekülje sisu. Samuti võib olla vajadus viia kodulehekülg uuemale platvormile või lihtsalt värskendada. Nõustame erinevate funktsioonide ja moodulite lisamise võimaluste osas. 

Teenuse alla kuulub:

 • Uue veebilehe loomine ja projekti juhtimine
 • Olemasoleva veebilehe hooldus ja haldus
 • Veebilehe turundamine e. SEO

Registreeri töö siin