It-teenused | Toote väljaotsimise teenus | ITmees it-abi teenused
Toote ja lahenduse väljaotsimise teenus
Toote või lahenduse väljaotsimise teenuse käigus süveneme kliendi esitletud riistvara või tarkvara soetamise vajadusse ja esitame kliendile ettepaneku. Seda tööd teeme kliendi tehniliste andmetega ja vastavalt tema poolt esitatud sooviga, selle põhjal valime talle parameetritele vastavad ja  püstitatud ülesandele lahendusena sobivad tooted. Seejärel koostame tehtud töö põhjal pakkumise ja edastame kliendile. Teenus on mõeldud teostamiseks ITmees arvutiteeninduses, kuid klient võib tellida tehniku väljakutsena ka soovitud aadressile.

Teenuse alla kuulub:

  • Tehniline analüüs seadme või tarkvara sobivuse osas kliendi vajadustest lähtuvalt
  • Tehniliste juhiste väljatöötamine
  • Kilendile vastuse vormistmine ja vastamine telefoni teel või kirjalikult
  • Lahenduse kalkulatsiooni koostamine
  • Vajadusel tehniline konsulteerimine kolmanda osapoolega

     

 
iShopping - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.