It-teenused | It-audit | ITmees it-abi teenused
It-audit ja it-inventuur

It-auditi või it-inventuuri teenuse vajadus ilmneb, kui firmasse on ostetud erinevatel aegadel erinevaid seadmeid ning iga töökoht ja kasutajaseadistused on eraldiseisvad – firmas puuduvad ühtsed it-normid ja struktuur dokumentide säilimiseks. Vajatakse tervikpilti hetkeolukorrast nii seadmete kui tarkvara osas. Oluline on mõtestada käitumine firma dokumentidele ligipääsemiseks ja säilitamiseks ning luua ühtsed reeglid it-probleemide käsitlemiseks. It-auditi käigus kaardistatakse ka turvalisuse mehhanismid nii riistvaraliselt kui ka tarkvaraliselt. Kliendiga räägitakse peale inspekteerimist ja raporti koostamist võimalik edasine tegevusstrateegia läbi lähtudes tervikpildist ning esitades kliendile detailselt vajalike it-tegevuste kava. It-Inventuuri on mõistlik teostada, kui vajatakse ülevaadet juba olemasoleva taristu andmete kontrolliks ning arenguplaanide koostamiseks. Mõlemaid tegevusi on mõistlik teostada kord aastas või vastavalt vajadusele perioodiliselt.

Teenuse alla kuulub:

  • It-kontoriseadmete inspekteerimine ja fikseerimine (arvutid, upsid, printerid, koopiamasinad, skannerid, serverid jne)
  • Tarkvaralitsentside ja kasutajaprofiilide inspekteerimine ning fikseerimine
  • Kaitsesüsteemide inspekteerimine ja fikseerimine (upsid, back-up seadmed, tulemüürid, antiviirustarkvara)
  • Kriisiplaani inspekteerimine ja vajadusel selle loomine
  • Tehniliste tööprotsesside inspekteerimine ja fikseerimine
  • It- auditi lõppraporti koostamine ja esitlus kliendile

Paljud kliendid planeerivad it-auditi teenuse tellimise korra aastas, selgitamaks järgneva tegevusperioodi it-tegevused ning võimalikud investeeringud vajalike uuenduste sisseviimiseks. Selline kord aastas ennetav ülevaatus koos hooldustöödega väldib äkitseid probleeme it-süsteemide toimivuses. Tavaliselt tabab ootamatu probleem kõige ebasobivamal ajal ja takistab töötamist. It-audit annab turvalisuse teades oma süsteemide tugevaid ja nõrku kohti.

 
iShopping - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.