It-teenused | It-osakonna teenus | ITmees
It-osakonna teenuse leping (Hooldusleping)

ITmees tegutseb teie kontoritehnikaga eelneva kokkuleppe korras igakuiselt või kvartaalselt. Teostatakse vajalikud tööd teie ettevõtte arvutite ja kontoriseadmete nõuetekohaseks funktsioneerimiseks – nagu üks korralik it-osakond toimetama peab. Hoolduselpingu sees on arvutite, printerite ja koopiamasinate hooldus, kasutajate tehniline nõustamine ning vajadusel suhtlemine – esindamine teie teiste teenuse osutajate või osakondade juures. Siin ajalisi piiranguid ei ole ja võit tuleb pidevalt töötavatest seadmetest ning kriisiolukordade ennetamisest. Selle lepingu mõte on vältida töid halvavaid üllatusi mittetöötavate kontoriseadmete ja süsteemide näol.

Teenuse alla kuulub:

  • Klienditugi teie firma töötajate it-probleemide lahendamiseks
  • Hooldusleping tagab ettevõtte või töötajate seadmete regulaarse ülevaatuse, hoolduse ja vajadusel remondi
  • Kliendi huvide esindamine iseseisva it-osakonnana ja klient saab keskenduda oma põhitegevusele
  • Võimalik kokku leppida tööde- või väljakutse tellimisõigusega inimesed (nn volitatud isikute süsteem)
  • Detailne aruanne kõigi tehniliste sõlmede ja kasutajatega esinenud probleemide kohta
  • Klient on alati teistest ajaliselt eelistatumas seisuses võrreldes koostöö- või ühekordse tellimusega klientidega
  • Ettevõtte välismaal asuva it-osakonnaga suhtlemine, kohapealse taristu riistvara-, tarkvara-, võrgu- ja kasutajatugi
  • Kasutaja it-süsteemide käitumisjuhendite loomine operatiivseks tegutsemiseks
 
iShopping - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.