It-teenused | It-osakonna teenus | ITmees it-abi teenused
It-osakonna teenuse leping (Hooldusleping)

Kliendi it-taristu igakuine või kvartaalne hooldusteenus. Teostame vajalikud tööd teie ettevõtte arvutite ja kontoriseadmete nõuetekohaseks funktsioneerimiseks – nagu üks korralik it-osakond toimetama peab. Hoolduslepingu sees on arvutite, printerite ja koopiamasinate hooldus, kasutajate tehniline nõustamine ning vajadusel suhtlemine – esindamine teie teiste teenuse osutajate või osakondade juures. Siin ajalisi piiranguid ei ole ja võit tuleb pidevalt töötavatest seadmetest ning kriisiolukordade ennetamisest. Selle lepingu mõte on vältida töid halvavaid üllatusi mittetöötavate kontoriseadmete ja süsteemide näol.

Teenuse kohta:

  • Klienditugi teie firma töötajate it-probleemide lahendamiseks
  • Riketele reageerimine
  • Ettevõtte või töötajate seadmete regulaarne ülevaatus, hooldus ja vajadusel remont
  • Kliendi huvide esindamine iseseisva it-osakonnana ja klient saab keskenduda oma põhitegevusele
  • Võimalik kokku leppida tööde- või väljakutse tellimisõigusega inimesed (nn volitatud isikute süsteem)
  • Detailne aruanne kõigi tehniliste sõlmede ja kasutajatega esinenud probleemide kohta
  • Klient on alati teistest ajaliselt eelistatumas seisuses võrreldes koostöö- või ühekordse tellimusega klientidega
  • Ettevõtte välismaal asuva it-osakonnaga suhtlemine, kohapealse taristu riistvara-, tarkvara-, võrgu- ja kasutajatugi
  • Kasutaja it-süsteemide käitumisjuhendite loomine operatiivseks tegutsemiseks
 
iShopping - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.