It-teenused | ITmees
 • ITmees arvutiteeninduses hooldatakse ja remonditakse it-kontoriseadmeid nagu arvutid, printerid, koopiamasinad ning vajadusel müüme uusi tooteid
 • Kliendi kasutada on tehniliselt lai kogemus ja tehnikute oskused saamaks lahendusi
 • Oleme orienteeritud suhtlemise lihtsusele ja professionaalsusele
 • Oleme väljatöötanud süsteemsed töökäigud kliendi kiireks teenindamiseks
 • Võtame alati aega, et süveneda ja mõelda koos kliendiga

Arvuti diagnostika (vea määratlemine)

Vea määratlemise protsessi käigus tuvastame riistvara või tarkvara probleemi ja esitame kliendile seadme remontimise või uuendamise ettepaneku – kas remont on rahaliselt mõistlik ette võtta või uue seadmega asendada. Vea määratlemise teenus on mõeldud teostamiseks ITmees arvutiteeninduses, kuid klient võib tellida tehniku väljakutsena ka soovitud aadressile.

Teenuse alla kuulub:

 • Operatiivne riistvaraline ülevaatus
 • Tarkvaraliste tõrgete, pahavara ja viiruste tuvastus
 • Tarkvara uuendusvajaduse selgitamine
 • Varuosade tellimise info ja vahetuse kalkulatsiooni koostamine
 • Vajadusel seisukorra akti koostamine

Meil on võimalus pakkuda klientidele mugavat teenust oma seadme garantii organiseerimiseks ITmees arvutiteeninduse kaudu. Sellisel juhul tuvastame näiteks arvuti riistvara rikke, sõnastame selle tehniliselt ning toimetame tootja garantiiremondi töökotta kliendi eest. Peale remonti saab klient oma seadme meie arvutiteenindusest kätte või toimetame selle kliendi asukohta, kus paigaldame seadme kliendi süsteemidega töökorda.

 

Aeglase arvuti ülevaatus ja töö kiirendamine

Paljud firmad ja ka eraisikud esitavad meile iga päev küsimusi, mis on seotud vanema arvuti kasutusea pikendamisega. Arvuti võiks veel tööd teha aga on liialt aeglane ning küsimuse all on, et mida saab arvuti töö kiirendamiseks ette võtta. Arvuti ülevaatus annab meile selguse, mida võiks ette võtta – mõistlikult tulevikku silmas pidades.

Teenuse alla kuulub:

 • Arvuti ülevaatus ja tema olukorra fikseerimine
 • Kliendile ettepaneku tegemine vajalike parendustööde kohta
 • Vajadusel tolmupuhastus, süsteemi registrite puhastus või reinstalleerimine
 • Kiirema kõvaketta (SSD) paigaldus koos tarkvara üleviimisega
 • Kliendi vana kõvaketas jääb kliendile back-up kettaks

Tolmupuhastuse kohta loe siit: http://itmees.ee/tolmupuhastus/

 

Arvuti tolmupuhastus

Tolm kahjustab ja teeb arvuti töö aeglaseks. Regulaarne tolmupuhastus väldib kõvaketta ülekuumenemist, tagab arvuti stabiilsema töö ja seega kaitseb teile olulisi andmeid. Tolmupuhastuse teostamise aeg võib olla lauaarvutitel ja sülearvutitel erinev, alates poolest tunnist kuni paari tunnini koos kontrollimisega. ITmees arvutiteeninduses on kasutusel selle töö teostamiseks spetsiaalsed töövahendid, et vältida staatilise laengu kahjustusi, mis isetegemisel nii sagedasti kaasnev probleem on.

Teenuse alla kuulub:

 • Ventilaatorite ja jahutuselementide puhastamine ja vajadusel väljavahetamine
 • Termopasta vahetus
 • Seadme töötamise temperatuuride kontroll

 

Mälu lisamine
Mälu lisamise teenusega muutub arvuti kasutamise kiiremaks ja sujuvamaks
Mälumahu lisamisega saab arvuti juurde vajaliku ressursi, et programmid töötaksid sujuvalt ja aega säästvalt. Sellega kaasneb kiirem tulemus soovitud tegevusele arvutis.

Teenuse alla kuulub:

 • Tehniline selgitamine mälu suurendamise võimaluste osas
 • Sobiva mälu väljaselgitamine
 • Mälu paigaldus ja testimine
 

Andmete ületõstmine

Uue arvuti ostmisel on vaja vanast seadmest andmed üle tõsta. Selleks võivad olla fotod, dokumendid e-mailid, seadistused, jne.

Teenuse alla kuulub:

 • Failide ületõstmine (dokumendid, fotod jm)
 • E-maili baaside jt andmebaaside ületõstmine
 • Uues arvutis tarkvaraseadistuste teostamine ja vajalike tarkvarade paigaldus (ID-kaardi tarkvara jpm)

Telli toode: Välised kettad

 

Viirustest arvuti puhastamine

Kui arvutisse on viirus sisse tulnud, siis arvuti hakkab käituma imelikult. Sellega seonduvalt võib töö arvutiga olla häiritud ja muutuda väga aeglaseks.

Teenuse alla kuulub:

 • Pahavara ja nuhkvara tuvastamine süsteemist
 • Seadmete ja süsteemide puhastamine viirustest
 • Viirustõrje tarkvara soovitus ja paigaldus
 • Klientide nõustamine viirusekahtluse korral
 

Printerite hooldus ja remont

Printerid vajavad mõnikord ülevaatust ja remonti. Näiteks jääb printerisse või koopiamasinasse paber kinni ning probleemi kõrvaldamisel torgitakse pastakaga midagi paigast ära. Samuti koguneb printeritesse ja koopiamasinatesse ajajooksul paberitolmu ja toonerijääke. See kulutab printeri sõlmi ning korralik hooldus pikendab seevastu seadme eluiga.

Teenuse alla kuulub:

 • Printeri, koopiamasina või skanneri ülevaatus tõrgete määratlemiseks ja vajadusel hinnangu koostamine majandusliku otsuse teostamiseks
 • Tolmu, mustuse ja jääkide eemaldamine seadmetest
 • Varuosade vahetamine
 • Võimalik on ka seadme pikemaks remondiajaks kokkuleppida ajutise seadme kasutamine
 

Mobiili turvalisus ja andmete kaitsmine

Mobiiltelefoni turvalisus ja andmete kaitsmine on mõlemad vajalikud teemad kõigile. Aitame inimesel leida talle vajalikus ulatuses mõistlikud lahendused. Samuti töötame firmale välja lahenduse tervikuna, mis hõlmab ka ühiskalendrite lahenduseks vajalike tarkvarade seadistamist ja sünkroniseerimist. Tööd saame teha Arvutiteeninduses kohapeal või kaughalduse teel.

Teenuse alla kuulub:

 • Mobiiltelefoni turvatarkvara paigaldus
 • Andmete back-up süsteemi seadistamine
 • Tarkvarade installeerimine
 • E-mailide häälestamine
 • Kalendersüsteemi sünkroniseerimine
 • Telefoni funktsioonide kasutamise tehniline nõustamine, koolitus
 

Andmete kaitsmine hävimise eest (back-up)

Varundamise lahenduse teenus on mõeldud asutuse oluliste failide säilitamiseks ja kaitsmiseks.
Firma andmete kaitsmine ja säilitamine on iga ettevõtte äriprotsessi oluline osa. ITmees oskab juurutada toimivaid viise back- upi teostamiseks ning ka seda, milliste seadmetega.

Teenuse alla kuulub:

 • Andmete säilitamise ülesande püstitamine
 • Andmete säilitamiseks vajalike seadmete ja süsteemi väljatöötamine
 • Varunduse lahenduse juurutamine ja vajadusel ka teostamine
 • Kasutajate juhendamine ise enda andmete turvaliseks säilitamiseks
 • Varundusest õigete andmete taastamise süsteemi juurutamine
 

Antiviirus ja turvalisus

Iga inimene ja firmajuht otsustab ise oma andmete ja süsteemide turvalisuse olulisuse üle ning ITmees saab anda siinkohal head nõu. Arvuti kaitse on väga oluline küsimus – iga arvuti või telefon vajab seda. ITmees paigaldab kõige rohkem Eset antiviirustarkvara, kuna see kaitseb arvutit efektiivselt ja samas koormab arvutit vähem oma tööks.

Teenuse alla kuulub:

 • Paigaldame 1-3a kehtivusega litsentse
 • Nõustame sobiva litsentsi valikul lähtuvalt kliendi andmetest
 • Uuendame ja haldame klientide aeguvaid litsentse
 
Arvuti hooldus kord aastas

Soovitame regulaarselt kord aastas teostada arvuti seisukorda parandava hoolduse. See annab päris palju tulemusi arvuti tööprotsesside kiiremaks muutmisel.

Teenuse alla kuulub:

 • Süsteemi korrastus – eemaldab ajutised failid, puhastab vahemälu
 • Tolmupuhastus ja termopasta vahetamine– väldib protsessori ja sisemiste elektroonikakomponentide ülekuumenemist, pikendab aku eluiga ja tööaja kestvust
 • Pahavara ja nuhkvara kontrollimine
 • Süsteemi- ja antiviirustarkvara uuendamine
 • Seadme tehnilise seisukorra ülevaatus
 

Tehniline nõustamine

ITmees nõustamise väärtus seisneb selles, et meil on it-teenuseid osutades kokkupuude väga erinevas suuruses ja segmendis klientidega – teame, mis lahendus mingis olukorras toimib. Omame pikaajalisi ja usalduslikke partnereid it-vallas, keda saame rakendada oma klientide tööde kasumlikuks lahendamiseks. Ka tooted, mida müüme, on meie kogemustest lähtuvalt erinevate klientide ärisüsteemide osades end tõestanud.

Teenuse alla kuulub:

 • Toodete ostmisega seonduvad küsimused
 • Tehnilised küsimused ühildumise osas
 • Seadmete ja tarkvara kasutamisküsimused, koolitus

Oma kliente nõustame arvutiteeninduses esilekerkinud tehnilistes küsimustes tasuta. Siia alla kuulub näiteks mõttevahetus teemal, milline on sobiv arvuti, printer või kaitselahendus kliendist lähtuvalt. Iga kliendi ootused ja võimalused on erinevad. Just kliendi soovist lähtuvalt nõustab ITmees klienti tema võimaluste piires tehnilistes küsimustes. Siin kehtib reegel, enne mõtle, siis tegutse ja enne asjade ostusid on väga oluline võtta endale aega ja varustada ennast teadmistega.

 

It-abi eraisikule

Eraisiku it-abi teenus on mõeldud it-tehniku riist- ja tarkvara töödeks kodus arvuti-, printeri- või võrguprobleemi lahendamiseks.
Kui arvuti ei lähe tööle, printeriga on probleem või võrguga ei saa ühendust, on kasulik tellida tehnik koju probleemi lahendama.

Teenuse alla kuulub:

 • Väljasõit kliendi juurde
 • Probleemi diagnostika 
 • Tehnilise probleemi lahendamine (võimalusel)
 • Töö üleandmine ja tehniline nõustamine
 

Koopiamasinate tööd

Koopiamasinad vajavad hooldust, remonti ja kasutajad kasutajatuge. Tööprotsesside sujuvuse kindlustamiseks teostame kuluvatele sõlmedele perioodilisi hoolduseid. Meie tehnikud leiavad kõikide koopiamasinate puhul optimaalse ja kiire remondilahenduse. Samuti on võimalik alatine varutooneri hoidmine laos, et kliendi töö ei katkeks.

Teenuse alla kuulub:

 • Hooldustööd ITmees arvutiteeninduses või kliendi juures kohapeal
 • Koopiamasina sõlmede ja seisukorra ülevaatust
 • Hinnangu andmist võimalikele remonditöödele
 • Varuosade vahetust
 • Tooneri paigaldust ja koopiamasina puhastamist toonerijääkidest
 • Operatiivset kasutajatuge ja telefoni teel nõustamist
 • Vanade seadmete utiliseerimist

Vaata printerite ja koopiamasinate valikut siit: http://koopiamasin.ee/

 

It-abi ettevõttele, ühekordne it-teenus

Lihtne moodus tellida ITmees kohale. Sobib peamiselt kliendile, kellel tekib ootamatult kuid kiireloomuline tehniline it-tõrge. Vormistame ühekordse kokkuleppe, et teie it-probleem saaks võimalikult kiiresti lahendatud.

Teenuse alla kuulub:

 • It-tehnik tuleb teile sobival ajal probleemi kohapeale lahendama
 • It-tehnik võib vajadusel rikkis seadme organiseerida täiendavasse remonti ja tagasi
 • It-tehniku pädevuses on ka esindada teid ühekordsetes tehnilistes ülesannetes
 

Koostöö teenusleping

Koostöö teenus – ITmees reageerib kliendi väljakutsele ja it-spetsialist tuleb kohale kokkulepitud ajal, teostades vajalikud hooldustööd. Koostöölepingu tarbijad on struktuurid, kes usuvad, et neil on head seadmed, mis töötavad ilma hoolduseta väga pikka aega või seni kuni nad töötavad. Koostöö teenuses arveldatakse vastavalt tarbitavale teenusemahule eelnevalt kokkulepitud hinnakirja alusel. Koostöö teenuse juurde kuulub tööde aruannete koostamine.

Teenuse alla kuulub:

 • Koostöö vorm on kuutasuta leping
 • Koostöö vorm sisaldab kliendi it-taristu nimekirja kiireks reageerimiseks
 • Koostöö vorm annab tehtud tegevuste kohta aruande, mis aitab paremini planeerida it-investeeringuid
 • Sobib ka ettevõtetele, kellel on oma it-osakond, kuid mõnikord on vaja kaasata abiväge konkreetsete projektide lahendamiseks
 

It-osakonna teenuse leping (Hooldusleping)

ITmees tegutseb teie kontoritehnikaga eelneva kokkuleppe korras igakuiselt või kvartaalselt. Teostatakse vajalikud tööd teie ettevõtte arvutite ja kontoriseadmete nõuetekohaseks funktsioneerimiseks – nagu üks korralik it-osakond toimetama peab. Hoolduselpingu sees on arvutite, printerite ja koopiamasinate hooldus, kasutajate tehniline nõustamine ning vajadusel suhtlemine – esindamine teie teiste teenuse osutajate või osakondade juures. Siin ajalisi piiranguid ei ole ja võit tuleb pidevalt töötavatest seadmetest ning kriisiolukordade ennetamisest. Selle lepingu mõte on vältida töid halvavaid üllatusi mittetöötavate kontoriseadmete ja süsteemide näol.

Teenuse alla kuulub:

 • Klienditugi teie firma töötajate it-probleemide lahendamiseks
 • Hooldusleping tagab ettevõtte või töötajate seadmete regulaarse ülevaatuse, hoolduse ja vajadusel remondi
 • Kliendi huvide esindamine iseseisva it-osakonnana ja klient saab keskenduda oma põhitegevusele
 • Võimalik kokku leppida tööde- või väljakutse tellimisõigusega inimesed (nn volitatud isikute süsteem)
 • Detailne aruanne kõigi tehniliste sõlmede ja kasutajatega esinenud probleemide kohta
 • Klient on alati teistest ajaliselt eelistatumas seisuses võrreldes koostöö- või ühekordse tellimusega klientidega
 • Ettevõtte välismaal asuva it-osakonnaga suhtlemine, kohapealse taristu riistvara-, tarkvara-, võrgu- ja kasutajatugi
 • Kasutaja it-süsteemide käitumisjuhendite loomine operatiivseks tegutsemiseks
 

Tehniline tugi interneti teel (kaughaldus)

Kliendil on võimalik kasutada üle interneti turvalist it-abi enda ettevõtte arvuti- või printeriprobleemidele, mis võimaldab otse kliendi töötajatel saada kiirelt on-line abi ning mis säästab oluliselt töötajate aega põhitöö tegemiseks. Eelduseks on töötav internetiühenduse olemasolu ning enda väljendamise võime. Selle teenuse kaasabil saate kerkinud olukorrad operatiivselt lahendatud. Tasu vastavalt kasutatud teenusele, ei millegi liigse eest.

Teenuse alla kuulub:

 • Kohene reageerimine ilma toolilt tõusmata
 • Puudub vajadus oodata arvutimehe kohalesaabumist
 • Väljakutsetasu puudub, säästate raha

Käivita kaughaldus siit: http://itmees.ee/abi

 

Kliendikeskuse teenus

Igas ettevõttes on vajalik omada tehniliste teadmistega inimest või on mõistlik kasutada ITmees kliendikeskuse teenust, kes juhendab tekkinud it-tehniliste küsimuste korral operatiivselt töötajaid.

Teenuse alla kuulub:

 • Kasutajate esmaste küsimuste ja probleemide registreerimine (näiteks kliendil on kontorid, müügipunktid või agendid üle Eesti)
 • Välisfirmade Eesti harule tehnilise kasutajatoe osutamine (firma töötajate tehniliste küsimuste vahendamine ja edastamine välisfirma it-osakonnale)
 • Volitatud töötellijate süsteem (kokkulepitud kliendi töötajate tehniliste töökäikude korraldamine)
 • Tugikeskus ka firma enda klientide tehniliste probleemide fikseerimisele ja it- töökäikude / lahenduste teostamine
 

Andmete kaitsmine hävimise eest (back-up)

Varundamise lahenduse teenus on mõeldud asutuse oluliste failide säilitamiseks ja kaitsmiseks.
Firma andmete kaitsmine ja säilitamine on iga ettevõtte äriprotsessi oluline osa. ITmees oskab juurutada toimivaid viise back- upi teostamiseks ning ka seda, milliste seadmetega.

Teenuse alla kuulub:

 • Andmete säilitamise ülesande püstitamine
 • Andmete säilitamiseks vajalike seadmete ja süsteemi väljatöötamine
 • Varunduse lahenduse juurutamine ja vajadusel ka teostamine
 • Kasutajate juhendamine ise enda andmete turvaliseks säilitamiseks
 • Varundusest õigete andmete taastamise süsteemi juurutamine
 

Firmajuht

Firmajuhid on mõnikord olukorras, kus on vajalik kellegi hinnangut tehnilistes küsimustes, mis ühes ettevõttes esile võib kerkida. Üks firmajuht vajab otsuse tegemiseks informatsiooni või ka otsest lahendust konkreetses küsimuses. ITmees pakub firmajuhile konkreetsed tehnilised vastused püstitatud ülesandele. Nii see koostöö käibki, et mõtleme kaasa, sest mitu pead on mitu pead.

Teenuse alla kuulub:

 • Firma juhi jaoks it-osakonna teenuse osutamine (või täiendav konsulteerimine välise hinnangu saamiseks)
 • Tehniliste protsesside jälgimise tagamine. Loome koos juhiga tema firma jaoks optimaalse tehniliste probleemide lahendamise skeemi ja seejärel jääme selle alusel firma töötajate küsimusi vastu võtma ja lahendama. Annab juhile kindluse, et ta saab juba eelnevalt väljatöötatud mahus ja mõistlikuses it-probleemide lahendused kokkulepitud tähtsuse järjekorras.
 • Saame anda näpunäiteid, kuidas töötajaid panna ennast ise aitama
 • Personali oskuste, motivatsiooni ja meelsuse osas tagasiside saamise võimalus
 • Anname juhile töökäike ja nippe raha kokkuhoidmiseks
 • Kolmanda osapoole roll kui kõrvalt hinnangu sissetoomine olemasoleva teenuse või olukorra parendamiseks
 

It-juht

It-juht saab kasutada ITmees meeskonna kogemusi ja tugiteenuseid kas vajadusel või pidevalt. ITmehe praktilised tehnilised kogemused on abiks it-juhtide töös, et nende ettevõtte süsteemid saaksid toimida tõrgeteta. Näiteks on vaja ettearvamatult kellegiga konsulteerida, sobivaima lahenduse osas kas ettevõtte kolimisel, laienemisel või arendamisel. ITmees omab laia tehnilist kogemust, it-juht vajab seda. Kasvõi tarkvaralitsentside valikul on hea, kui keegi asjad kiiresti selgeks teeb, upsi võimsuste arvutamisel abiks ja õiget serveri konfiguratsiooni aitab kaardistada.

Teenuse alla kuulub:

 • Puhkuse ajal kriitilise toe tagamine (Serverite töö jälgimine, võrguseadmete töö jälgimine, turvasüsteemide toimivuse jälgimine) ja vajadusel kokkuleppeline reageerimine
 • Partner tehnilistes protsessides ja nende töökäikudes. Toodete ostmise nõustamine tugineb meie teiste klientide laiale kogemusele
 • Testkeskkondade võimaldamine kliendi süsteemide arendamisplaanil
 • Esmane klienditoe funktsionaalsus it-juhi töökoormuse vähendamiseks ja esmaste kliendi töötajate tehniliste küsimuste lahendamine
 • Demotoodete organiseerimine (tarkvaralised ja riistvaralised)
 • Garantiiküsimuste tugitegevus
 • Arendusprojektides partnerite valimisel nõustamine ja vajadusel projekti juhtimine näiteks digiteerimisel ja virtualiseerimisel
 • Tugitegevus firma laienemisel ja kolimisel (kaabelduse organiseerimine, võrguküsimuste lahendamine, suhtlemine kolmandate osapooltega) Samuti saab it-juht meid kasutada firma süsteemides äkitselt esilekerkivates küsimustes ja töödes (võrgu katkestused – mõõdistamise organiseerimine vea selgitamiseks, operatiivne garantii organiseerimine, asendusseadme tarnimine jne)
 • Firma turvapoliitika väljatöötamisel nõustamine
 • Kaasates ITmeest ja meie koostööpartnereid on võimalik kliendi raha ja it-juhi aega kokku hoida. Koostööpartneritega väljatöötatud töökäigud ja kokkulepped tagavad soodsama teenuse hinna teie projektile.
 

Seadmete asendus garantii ajal

ITmees klientide äritegevuse jätkuvus on meile oluline. Seepärast pakub ITmees oma klientidele rikki läinud seadmele asendusevariandi võimalust seniks, kuni seade on garantiiremondis. Sellega tagatakse meie kliendi töötajate jätkuv töövõimekus.

Teenuse alla kuulub:

 • Garantiiremondi organiseerimine töökotta ja tagasi
 • Asendusseadmele vajaliku kliendiinfo ülekandmine asenduse ajaks ja hiljem sealt tagasi kliendi arvutile
 • Garantiiprotsessi monitoorimine ja kliendile info edastamine
 • Vajadusel on-site garantiitegevuse organiseerimine
 

Seadmete utiliseerimine

ITmees pakub oma klientidele vanade kontoriseadmete utiliseerimist. Vanade seadmete kogumine igaks juhuks on üsna levinud. Reeglina aga võtavad need kõik kallist pinda, mida võiks kasutada millekski muuks. ITmees demonteerib vanade seadmete osad ning omab lepingulisi partnerid, kellele materjal üle anda taaskasutamiseks.

Teenuse alla kuulub:

 • Uue seadme soetamisel saab koheselt ITmehele kaasa anda vana seadme, mille eluiga on lõppenud
 • Utiliseerimiseks vajalikud dokumendid – aktid
 • Remontimise või utiliseerimise mõistlikkuse majanduslikud hinnangud
 

It-audit

It-auditi tellimise vajadus ilmneb tavaliselt siis, kui firmasse on ostetud erinevatel aegadel erinevaid seadmeid ning iga töökoht ja kasutajaseadistused on eraldiseisvad – firmas puuduvad ühtsed it-normid ja struktuur dokumentide säilimiseks. Vajatakse tervikpilti hetkeolukorrast nii seadmete kui tarkvara osas. Oluline on mõtestada käitumine firma dokumentidele ligipääsemiseks ja säilitamiseks ning luua ühtsed reeglid it-probleemide käsitlemiseks. It-auditi käigus kaardistatakse ka turvalisuse mehhanismid nii riistvaraliselt kui ka tarkvaraliselt. Kliendiga räägitakse peale inspekteerimist ja raporti koostamist võimalik edasine tegevusstrateegia läbi lähtudes tervikpildist ning esitades kliendile detailselt vajalike it-tegevuste kava.

Teenuse alla kuulub:

 • It-kontoriseadmete inspekteerimine ja fikseerimine (arvutid, upsid, printerid, koopiamasinad, skannerid, serverid jne)
 • Tarkvaralitsentside ja kasutajaprofiilide inspekteerimine ning fikseerimine
 • Kaitsesüsteemide inspekteerimine ja fikseerimine (upsid, back-up seadmed, tulemüürid, antiviirustarkvara)
 • Kriisiplaani inspekteerimine ja vajadusel selle loomine
 • Tehniliste tööprotsesside inspekteerimine ja fikseerimine
 • It- auditi lõppraporti koostamine ja esitlus kliendile
 

It-juht

It-juht saab kasutada ITmees meeskonna kogemusi ja tugiteenuseid kas vajadusel või pidevalt. ITmehe praktilised tehnilised kogemused on abiks it-juhtide töös, et nende ettevõtte süsteemid saaksid toimida tõrgeteta. Näiteks on vaja ettearvamatult kellegagi konsulteerida, sobivaima lahenduse osas kas ettevõtte kolimisel, laienemisel või arendamisel. ITmees omab laia tehnilist kogemust, it-juht vajab seda. Kasvõi tarkvaralitsentside valikul on hea, kui keegi asjad kiiresti selgeks teeb, upsi võimsuste arvutamisel abiks ja õiget serveri konfiguratsiooni aitab kaardistada.

Teenuse alla kuulub:

 • Puhkuse ajal kriitilise toe tagamine (Serverite töö jälgimine, võrguseadmete töö jälgimine, turvasüsteemide toimivuse jälgimine) ja vajadusel kokkuleppeline reageerimine
 • Partner tehnilistes protsessides ja nende töökäikudes. Toodete ostmise nõustamine tugineb meie teiste klientide laiale kogemusele
 • Testkeskkondade võimaldamine kliendi süsteemide arendamisplaanil
 • Esmane klienditoe funktsionaalsus it-juhi töökoormuse vähendamiseks ja esmaste kliendi töötajate tehniliste küsimuste lahendamine
 • Demotoodete organiseerimine (tarkvaralised ja riistvaralised)
 • Garantiiküsimuste tugitegevus
 • Arendusprojektides partnerite valimisel nõustamine ja vajadusel projekti juhtimine näiteks digiteerimisel ja virtualiseerimisel
 • Tugitegevus firma laienemisel ja kolimisel (kaabelduse organiseerimine, võrguküsimuste lahendamine, suhtlemine kolmandate osapooltega) Samuti saab it-juht meid kasutada firma süsteemides äkitselt esilekerkivates küsimustes ja töödes (võrgu katkestused – mõõdistamise organiseerimine vea selgitamiseks, operatiivne garantii organiseerimine, asendusseadme tarnimine jne)
 • Firma turvapoliitika väljatöötamisel nõustamine
 • Kaasates ITmeest ja meie koostööpartnereid on võimalik kliendi raha ja it-juhi aega kokku hoida. Koostööpartneritega väljatöötatud töökäigud ja kokkulepped tagavad soodsama teenuse hinna teie projektile.
 

Seadmete asendus garantii ajal

ITmees klientide äritegevuse jätkuvus on meile oluline. Seepärast pakub ITmees oma klientidele rikki läinud seadmele asendusevariandi võimalust seniks, kuni seade on garantiiremondis. Sellega tagatakse meie kliendi töötajate jätkuv töövõimekus.

Teenuse alla kuulub:

 • Garantiiremondi organiseerimine töökotta ja tagasi
 • Asendusseadmele vajaliku kliendiinfo ülekandmine asenduse ajaks ja hiljem sealt tagasi kliendi arvutile
 • Garantiiprotsessi monitoorimine ja kliendile info edastamine
 • Vajadusel on-site garantiitegevuse organiseerimine
 

Seadmete utiliseerimine

ITmees pakub oma klientidele vanade kontoriseadmete utiliseerimist. Vanade seadmete kogumine igaks juhuks on üsna levinud. Reeglina aga võtavad need kõik kallist pinda, mida võiks kasutada millekski muuks. ITmees demonteerib vanade seadmete osad ning omab lepingulisi partnerid, kellele materjal üle anda taaskasutamiseks.

Teenuse alla kuulub:

 • Uue seadme soetamisel saab koheselt ITmehele kaasa anda vana seadme, mille eluiga on lõppenud
 • Utiliseerimiseks vajalikud dokumendid – aktid
 • Remontimise või utiliseerimise mõistlikkuse majanduslikud hinnangud
 

It-audit

It-auditi tellimise vajadus ilmneb tavaliselt siis, kui firmasse on ostetud erinevatel aegadel erinevaid seadmeid ning iga töökoht ja kasutajaseadistused on eraldiseisvad – firmas puuduvad ühtsed it-normid ja struktuur dokumentide säilimiseks. Vajatakse tervikpilti hetkeolukorrast nii seadmete kui tarkvara osas. Oluline on mõtestada käitumine firma dokumentidele ligipääsemiseks ja säilitamiseks ning luua ühtsed reeglid it-probleemide käsitlemiseks. It-auditi käigus kaardistatakse ka turvalisuse mehhanismid nii riistvaraliselt kui ka tarkvaraliselt. Kliendiga räägitakse peale inspekteerimist ja raporti koostamist võimalik edasine tegevusstrateegia läbi lähtudes tervikpildist ning esitades kliendile detailselt vajalike it-tegevuste kava.

Teenuse alla kuulub:

 • It-kontoriseadmete inspekteerimine ja fikseerimine (arvutid, upsid, printerid, koopiamasinad, skannerid, serverid jne)
 • Tarkvaralitsentside ja kasutajaprofiilide inspekteerimine ning fikseerimine
 • Kaitsesüsteemide inspekteerimine ja fikseerimine (upsid, back-up seadmed, tulemüürid, antiviirustarkvara)
 • Kriisiplaani inspekteerimine ja vajadusel selle loomine
 • Tehniliste tööprotsesside inspekteerimine ja fikseerimine
 • It- auditi lõppraporti koostamine ja esitlus kliendile

Paljud kliendid planeerivad it-auditi teenuse tellimise korra aastas, selgitamaks järgneva tegevusperioodi it-tegevused ning võimalikud investeeringud vajalike uuenduste sisseviimiseks. Selline kord aastas ennetav ülevaatus koos hooldustöödega väldib äkitseid probleeme it- süsteemide toimivuses. Tavaliselt tabab ootamatu probleem kõige ebasobivamal ajal ja takistab töötamist. It-audit annab turvalisuse teades oma süsteemide tugevaid ja nõrku kohti.

 

Koostöö partneritega

ITmees teeb koostööd mitmete partneritega erinevatest sektoritest, mis täiendavad meie reageerimise võimekust ning tõstavad ka meeskonna tehnilist kompetentsuse tasandit. Samuti pakume tuge teistele it-ettevõtetele, kelle kliendid ootavad kiiret tehnilist reageerimist ja tuge. Näiteks kliendil on osakond Tallinnas aga tema põhikontor asub Tartus või Riias ning nende it-osakond saab toetatud meie meeskonna näol.

Teenuse alla kuulub:

 • Tehniline koostööteenus teistele it-firmadele nende klientide teenindamiseks
 • Valvekaamerate tööd
 • Kaabelduse ja võrkude tööd
 • Koduleheküljed
 • Klientide it-tehniline järelvalve
 

Koopiamasina rent

Koopiamasina renti on võimalik valida kas ainult seadme põhiselt või seade koos hooldusega. Eeliseks koopiamasina rendi tellimisel ITmehelt on meie lai it-kogemus erinevate süsteemide integreerimisel ja lahenduste leidmisel. Seepärast soovitame rentida koopiamasina koos paigaldusega ja kohapealse seadistamisega.

Teenuse alla kuulub:

 • Lühiajaline rent näiteks ürituseks, projekti kestvuseks või ajutiseks asenduseks
 • Pikaajaline rent – seadme kasutamine väljaostmise kohustuseta
 • Täishooldusrent – seadme töösoleku tagamine koos toonerite ja kasutajatoega
 

Digiteerimine

Digiteerimise all mõtleme paberil või failis asuvate andmete tuvastamist ja andmebaasidesse paigutamist, et neid olulisi andmeid pärast infosüsteemidest digitaalsel kujul kiiresti kätte saada. Andmeteks võivad olla pildid, arved, lepingud, joonised, kirjad, e- mailid vm suhtlemises kasutatav infomaterjal. Meie tootevalikus on Sceye skannerid, mis võimaldavad infot otse töölaualt mugavalt süsteemi sisse võtta.

Teenuse alla kuulub:

 • Loome võimaluse säästa füüsilist ruumi, mis kulub paberite väljatrükile, säilitamisele ja ühtlasi säästab ka loodust
 • Näitame kliendile ettevõtte raha säästmise võimalusi info kiirema käsitlemise läbi
 • Loome paindlikumad tööskeemid, mis võimaldavad äriprotsesse uuel ettenägemata viisil enda eduks kasutada
 • Koolitame töötajaid, kes arendavad firmat, luues neile kaasaegsel tehnoloogial baseeruvad töökäigud
 

Office 365 pilvelahenduse migreerimine

Pilved loovad uusi võimalusi info paremaks kasutamiseks. Kõige parem pilv on iseenda pilv, siis saad kindel olla, et „kastmine“ toimub vajalikul hetkel. Pilved võivad olla virtuaalsed või füüsilised, see on vaba valik. Virtuaalsus saab baseeruda füüsilisel seadmel ning pilvi ja virtuaalsust tuleb kaitsta. Virtualiseerimine võib anda eelise andmete kiireks taastamiseks ja riistvara võimsuse paremaks kasutamiseks.

Teenuse alla kuulub:

 • Juurutame Office 365 lahenduse ja seadistame andmete kasutamise sõltumatult asukohast, mis on mugav ja kiire viis operatiivse töö teostamiseks
 • Lähtume kliendi unikaalsusest loomaks turvaline tehniline lahendus või standardlahendus, mida on võimalik rentida läbi kasutajakonto loomise ja õiguste fikseerimise
 • ITmees tehniline meeskond saab teile osutada teenust aitamaks otsustada leida optimaalset turvalist varianti
 • Loome kliendile prototüübi mõistmaks reaalset kasu virtualiseerimisega kaasnevast efektiivsusest
 • Müüme Office 365 kasutuslitsentse ja haldame litsentsikontosid
 

Tarkvara litsentside haldus

Tarkvara ostmisega kaasneb reeglina ka litsentsi koodide säilitamise teema. Aja möödudes koodid ununevad ja näiteks uue arvuti soetamisel on vajalik taas tarkvarakoode otsida. Aeg- ajalt juhtub ka, et arvutile on vajalik teostada uuesti tarkvara paigaldust ning ka sel puhul tuleb kasutada taas litsentside võtmeid. ITmees aitab vastava kokkuleppe sõlmimisel säilitada turvaliselt teie tarkvara koodid.

Teenuse alla kuulub:

 • Tarkvaralitsentside fikseerimine kliendi jaoks
 • Tarkvara versiooniuuenduste info edastamine kliendile
 • Tarkvara litsentside uuendusprotsesside juhtimine
 

Serverid ja võrgud

ITmees meeskond osutab teenuseid kliendi serverite ja võrkude loomise ja regulaarse toimivuse osas. Aitame määratleda eesmärgi ja vajadusel osutame teenuseid turvakanalite loomisel, Wifi võrkude küsimuste lahendamisel ning kasutajatoe osutamisel. Esindame klienti tema teiste partnerite juures ning juhime vajadusel tema nimel tehnilisi it-projekte.

Teenuse alla kuulub:

 • Serverite regulaarne monitooring ning vajadustel turvapakettide paigaldus
 • Kasutajate administreerimine, vajadusel kasutajakontode haldus (loomine, lahti lukustamine ja juhendamine erinevatest asukohtadest ligipääsude küsimuses)
 • Turvalahenduste väljatöötamine ja loomine koos kasutajaprofiilide loomisega arvestades kõiki kaasaegseid nutiseadmeid
 • Tulemüüri konfigureerimine ja turvakanalite töös hoidmise tagamine ning vajadusel operatiivse toe osutamine koos kommunikatsioonihaldusega välispartneritega
 • Back-up sidekanalite lahenduste väljatöötamine kliendi vajadustest lähtuvalt (alternatiivne internetiühenduse kanal kui põhikanal peaks katkema)
 • Turvastrateegia ja reeglite väljatöötamine lähtuvalt kliendi ärimudelist
 • Kaablite ja seadmete markeerimine, võrgukappide korrastus
 • Kaablite korrastus töökohtadel
 • Võrgu arvutitöökohtade ja seadmete asukohaskeemide loomine
 • Kasutaja it-süsteemide käitumisjuhendite loomine operatiivseks tegutsemiseks
 

Kodulehekülgedega seonduv

Veebilehtede tegemine ja hooldustööd – ITmees teostab erinevaid kliendi soovidele vastavaid koduleheküljega seonduvaid tegevusi. Näiteks kui koduleheküljel on vaja muuta andmeid või täiendada lehekülje sisu. Samuti võib olla vajadus viia kodulehekülg uuemale platvormile või lihtsalt värskendada. Nõustame erinevate funktsioonide ja moodulite lisamise võimaluste osas.

Teenuse alla kuulub:

 • Uue veebilehe loomine ja projekti juhtimine
 • Olemasoleva veebilehe hooldus ja haldus
 • Veebilehe turundamine e. SEO
 

Meie tegevust tutvustav video.

Для просмотра видео на русском языке, нажмите здесь.

Firma tegevus

ITmees Eesti OÜ osutab it-teenuseid alates aastast 2004. Meie teenust kasutav klient on teadlik enda tugevustest ja eesmärkidest. Meie klient on otsustav oma võetud eesmärkide saavutamisel ning kasutab ITmees meeskonna laia kogemust, suurepärast suhtlemisvõimekust ning süsteemseid töökäike oma ülesannete edukaks täitmiseks. ITmees põhitegevuseks on it-teenuste osutamine ettevõttele kui ka eraisikule. Tegeleme ka toodete müügiga. Lähtudes kliendi vajadusest, on võimalik teenuseid ja tooteid omavahel kombineerides leida kiire ja mugav lahendus. Teenuste osutamise profiil on avar, alates arvutiremondist lõpetades süsteemide administreerimisega ja koopiamasinate remondiga. Kontoriseadmete töötamise tagamiseks ja valmisolekuks operatiivseks tehniliseks reageerimiseks sõlmime firmadega lepinguid, mis annab võimaluse ettevõtte töötajatel tegeleda oma igapäevaste ülesannetega jättes it-probleemid meie hallata.

Teenuse alla kuulub:

 • ITmees Arvutiteeninduses hooldatakse, remonditakse it-kontoriseadmeid nagu arvutid, printerid, koopiamasinad ning vajadusel müüme uusi tooteid
 • Osutame it-osakonna teenust firmadele, kellel endal it-osakonda pole loodud, või pole it-meest palgal aga on piisavalt ärikriitilisi kontoriseadmeid ja süsteeme, millega inimesed töötavad. Samuti oleme it – kasutajatugi kliendi töötajatele
 • Konsulteerime klientide it-terviku toimivust ja juhime klientide kokkulepitud it-projekte. Igal firmal on aeg-ajalt eriprojekte nagu süsteemide uuendamine, üleminek uutele tarkvaraplatvormidele, firma laiendamine või kolimine uutesse ruumidesse. Ette võib tulla ka arendusvajadus nagu näiteks turvasüsteemide arendus või kaamerate paigaldus
 • Itmees tegeleb veel ka koopiamasinate rentimise- ja müümisega, sest oleme Toshiba koopiamasinate esindaja Eestis. Selle alla kuulub muidugi koopiamasinate hooldamine, remontimine ja toonerite müük
 • IT-juhtide konsulteerimine ning neile asenduse pakkumine. Samuti on mõistlik it-juhtide aega säästvad tegevused sisse osta, misläbi tagatakse ettevõtte arendamine. IT-juhid saavad meie tehniliste töötajate laia igapäevast kogemust kasutada reaalse elu baasil, samuti leiavad nad meis partneri, kellega eelseisvaid samme arutada ja vajaliku projekti jaoks tooteid hankida
 • IT firma juhtidele. Iga firma juht soovib, et tema töötajad teaksid täpselt, kuidas käituda probleemide või küsimuste ilmnemisel. Juht vajab partnerit, kes selgitaks talle firmas it-standardite loomise võimalusi, juriidilistes tarkvaralitsentsitingimustes orienteerumist, töötajaid koolitada-suunata. Mõnikord on vaja teostada ka IT-järelevalve teenust, kui mõni projekt satub venima kliendist olenemata või oleneval põhjusel, siis on mõistlik kaasata kogemustega partner
iShopping - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.