It-teenused | ITmees teenused firmale | ITmees it-abi teenused
 • ITmees arvutiteeninduses hooldatakse ja remonditakse it-kontoriseadmeid nagu arvutid, printerid, koopiamasinad ning vajadusel müüme uusi tooteid
 • Kliendi kasutada on tehniliselt lai kogemus ja tehnikute oskused saamaks lahendusi
 • Oleme orienteeritud suhtlemise lihtsusele ja professionaalsusele
 • Oleme väljatöötanud süsteemsed töökäigud kliendi kiireks teenindamiseks
 • Võtame alati aega, et süveneda ja mõelda koos kliendiga

ITmees teenused firmale

It-abi ettevõttele, ühekordne it-teenus

Lihtne moodus tellida ITmees kliendi juurde kohale. Sobib peamiselt kliendile, kellel tekib ootamatult kuid kiireloomuline tehniline it-tõrge. Vormistame ühekordse kokkuleppe, et teie it-probleem saaks võimalikult kiiresti lahendatud.

Teenuse alla kuulub:

 • It-tehnik tuleb teile sobival ajal probleemi kohapeale lahendama
 • It-tehnik võib vajadusel rikkis seadme organiseerida täiendavasse remonti ja tagasi
 • It-tehniku pädevuses on ka esindada teid ühekordsetes tehnilistes ülesannetes
 
Koostöö teenuse leping

Koostöö teenus – ITmees reageerib kliendi väljakutsele ja it-spetsialist tuleb kohale kokkulepitud ajal, teostades vajalikud hooldustööd. Koostöölepingu tarbijad on struktuurid, kes usuvad, et neil on head seadmed, mis töötavad ilma hoolduseta väga pikka aega või seni kuni nad töötavad. Koostöö teenuses arveldatakse vastavalt tarbitavale teenusemahule eelnevalt kokkulepitud hinnakirja alusel. Koostöö teenuse juurde kuulub tööde aruannete koostamine.

Teenuse alla kuulub:

 • Koostöö vorm on kuutasuta leping
 • Koostöö vorm sisaldab kliendi it-taristu nimekirja kiireks reageerimiseks
 • Koostöö vorm annab tehtud tegevuste kohta aruande, mis aitab paremini planeerida it-investeeringuid
 • Sobib ka ettevõtetele, kellel on oma it-osakond, kuid mõnikord on vaja kaasata abiväge konkreetsete projektide lahendamiseks
 
It-osakonna teenuse leping (Hooldusleping)

ITmees tegutseb teie kontoritehnikaga eelneva kokkuleppe korras igakuiselt või kvartaalselt. Teostatakse vajalikud tööd teie ettevõtte arvutite ja kontoriseadmete nõuetekohaseks funktsioneerimiseks – nagu üks korralik it-osakond toimetama peab. Hoolduselpingu sees on arvutite, printerite ja koopiamasinate hooldus, kasutajate tehniline nõustamine ning vajadusel suhtlemine – esindamine teie teiste teenuse osutajate või osakondade juures. Siin ajalisi piiranguid ei ole ja võit tuleb pidevalt töötavatest seadmetest ning kriisiolukordade ennetamisest. Selle lepingu mõte on vältida töid halvavaid üllatusi mittetöötavate kontoriseadmete ja süsteemide näol.

Teenuse alla kuulub:

 • Klienditugi teie firma töötajate it-probleemide lahendamiseks
 • Hooldusleping tagab ettevõtte või töötajate seadmete regulaarse ülevaatuse, hoolduse ja vajadusel remondi
 • Kliendi huvide esindamine iseseisva it-osakonnana ja klient saab keskenduda oma põhitegevusele
 • Võimalik kokku leppida tööde- või väljakutse tellimisõigusega inimesed (nn volitatud isikute süsteem)
 • Detailne aruanne kõigi tehniliste sõlmede ja kasutajatega esinenud probleemide kohta
 • Klient on alati teistest ajaliselt eelistatumas seisuses võrreldes koostöö- või ühekordse tellimusega klientidega
 • Ettevõtte välismaal asuva it-osakonnaga suhtlemine, kohapealse taristu riistvara-, tarkvara-, võrgu- ja kasutajatugi
 • Kasutaja it-süsteemide käitumisjuhendite loomine operatiivseks tegutsemiseks
 
Tehniline tugi interneti teel (kaughaldus)

Kliendil on võimalik kasutada üle interneti turvalist it-abi enda ettevõtte arvuti- või printeriprobleemidele, mis võimaldab otse kliendi töötajatel saada kiirelt on-line abi ning mis säästab oluliselt töötajate aega põhitöö tegemiseks. Eelduseks on töötav internetiühenduse olemasolu ning enda väljendamise võime. Selle teenuse kaasabil saate kerkinud olukorrad operatiivselt lahendatud. Tasu vastavalt kasutatud teenusele, ei millegi liigse eest.

Teenuse alla kuulub:

 • Kohene reageerimine ilma toolilt tõusmata
 • Puudub vajadus oodata arvutimehe kohalesaabumist
 • Väljakutsetasu puudub, säästate raha

Registreeri töö siin

Käivita kaughaldus siit: http://itmees.ee/kaughaldus

 
Kliendikeskuse teenus

Igas ettevõttes on vajalik omada tehniliste teadmistega inimest või on mõistlik kasutada ITmees kliendikeskuse teenust, kes juhendab tekkinud it-tehniliste küsimuste korral operatiivselt töötajaid.

Teenuse alla kuulub:

 • Kasutajate esmaste küsimuste ja probleemide registreerimine (näiteks kliendil on kontorid, müügipunktid või agendid üle Eesti)
 • Välisfirmade Eesti harule tehnilise kasutajatoe osutamine (firma töötajate tehniliste küsimuste vahendamine ja edastamine välisfirma it-osakonnale)
 • Volitatud töötellijate süsteem (kokkulepitud kliendi töötajate tehniliste töökäikude korraldamine)
 • Tugikeskus ka firma enda klientide tehniliste probleemide fikseerimisele ja it- töökäikude / lahenduste teostamine
 

Andmete kaitsmine hävimise eest (back-up)

Varundamise lahenduse teenus on mõeldud asutuse oluliste failide säilitamiseks ja kaitsmiseks.
Firma andmete kaitsmine ja säilitamine on iga ettevõtte äriprotsessi oluline osa. ITmees oskab juurutada toimivaid viise back- upi teostamiseks ning ka seda, milliste seadmetega.

Teenuse alla kuulub:

 • Andmete säilitamise ülesande püstitamine
 • Andmete säilitamiseks vajalike seadmete ja süsteemi väljatöötamine
 • Varunduse lahenduse juurutamine ja vajadusel ka teostamine
 • Kasutajate juhendamine ise enda andmete turvaliseks säilitamiseks
 • Varundusest õigete andmete taastamise süsteemi juurutamine
 
Firmajuht

Firmajuhid on mõnikord olukorras, kus on vajalik kellegi hinnangut tehnilistes küsimustes, mis ühes ettevõttes esile võib kerkida. Üks firmajuht vajab otsuse tegemiseks informatsiooni või ka otsest lahendust konkreetses küsimuses. ITmees pakub firmajuhile konkreetsed tehnilised vastused püstitatud ülesandele. Nii see koostöö käibki, et mõtleme kaasa, sest mitu pead on mitu pead.

Teenuse alla kuulub:

 • Firma juhi jaoks it-osakonna teenuse osutamine (või täiendav konsulteerimine välise hinnangu saamiseks)
 • Tehniliste protsesside jälgimise tagamine. Loome koos juhiga tema firma jaoks optimaalse tehniliste probleemide lahendamise skeemi ja seejärel jääme selle alusel firma töötajate küsimusi vastu võtma ja lahendama. Annab juhile kindluse, et ta saab juba eelnevalt väljatöötatud mahus ja mõistlikuses it-probleemide lahendused kokkulepitud tähtsuse järjekorras.
 • Saame anda näpunäiteid, kuidas töötajaid panna ennast ise aitama
 • Personali oskuste, motivatsiooni ja meelsuse osas tagasiside saamise võimalus
 • Anname juhile töökäike ja nippe raha kokkuhoidmiseks
 • Kolmanda osapoole roll kui kõrvalt hinnangu sissetoomine olemasoleva teenuse või olukorra parendamiseks
 
It-juht

It-juht saab kasutada ITmees meeskonna kogemusi ja tugiteenuseid kas vajadusel või pidevalt. ITmehe praktilised tehnilised kogemused on abiks it-juhtide töös, et nende ettevõtte süsteemid saaksid toimida tõrgeteta. Näiteks on vaja ettearvamatult kellegiga konsulteerida, sobivaima lahenduse osas kas ettevõtte kolimisel, laienemisel või arendamisel. ITmees omab laia tehnilist kogemust, it-juht vajab seda. Kasvõi tarkvaralitsentside valikul on hea, kui keegi asjad kiiresti selgeks teeb, upsi võimsuste arvutamisel abiks ja õiget serveri konfiguratsiooni aitab kaardistada.

Teenuse alla kuulub:

 • Puhkuse ajal kriitilise toe tagamine (Serverite töö jälgimine, võrguseadmete töö jälgimine, turvasüsteemide toimivuse jälgimine) ja vajadusel kokkuleppeline reageerimine
 • Partner tehnilistes protsessides ja nende töökäikudes. Toodete ostmise nõustamine tugineb meie teiste klientide laiale kogemusele
 • Testkeskkondade võimaldamine kliendi süsteemide arendamisplaanil
 • Esmane klienditoe funktsionaalsus it-juhi töökoormuse vähendamiseks ja esmaste kliendi töötajate tehniliste küsimuste lahendamine
 • Demotoodete organiseerimine (tarkvaralised ja riistvaralised)
 • Garantiiküsimuste tugitegevus
 • Arendusprojektides partnerite valimisel nõustamine ja vajadusel projekti juhtimine näiteks digiteerimisel ja virtualiseerimisel
 • Tugitegevus firma laienemisel ja kolimisel (kaabelduse organiseerimine, võrguküsimuste lahendamine, suhtlemine kolmandate osapooltega) Samuti saab it-juht meid kasutada firma süsteemides äkitselt esilekerkivates küsimustes ja töödes (võrgu katkestused – mõõdistamise organiseerimine vea selgitamiseks, operatiivne garantii organiseerimine, asendusseadme tarnimine jne)
 • Firma turvapoliitika väljatöötamisel nõustamine
 • Kaasates ITmeest ja meie koostööpartnereid on võimalik kliendi raha ja it-juhi aega kokku hoida. Koostööpartneritega väljatöötatud töökäigud ja kokkulepped tagavad soodsama teenuse hinna teie projektile.
 
Seadmete asendus garantii ajal

ITmees klientide äritegevuse jätkuvus on meile oluline. Seepärast pakub ITmees oma klientidele rikki läinud seadmele asendusevariandi võimalust seniks, kuni seade on garantiiremondis. Sellega tagatakse meie kliendi töötajate jätkuv töövõimekus.

Teenuse alla kuulub:

 • Garantiiremondi organiseerimine töökotta ja tagasi
 • Asendusseadmele vajaliku kliendiinfo ülekandmine asenduse ajaks ja hiljem sealt tagasi kliendi arvutile
 • Garantiiprotsessi monitoorimine ja kliendile info edastamine
 • Vajadusel on-site garantiitegevuse organiseerimine
 
Seadmete utiliseerimine

ITmees pakub oma klientidele vanade kontoriseadmete utiliseerimist. Vanade seadmete kogumine igaks juhuks on üsna levinud. Reeglina aga võtavad need kõik kallist pinda, mida võiks kasutada millekski muuks. ITmees demonteerib vanade seadmete osad ning omab lepingulisi partnerid, kellele materjal üle anda taaskasutamiseks.

Teenuse alla kuulub:

 • Uue seadme soetamisel saab koheselt ITmehele kaasa anda vana seadme, mille eluiga on lõppenud
 • Utiliseerimiseks vajalikud dokumendid – aktid
 • Remontimise või utiliseerimise mõistlikkuse majanduslikud hinnangud
 
iShopping - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.