It-teenused | Tööd arvutiteeninduses | ITmees
 • ITmees arvutiteeninduses hooldatakse ja remonditakse it-kontoriseadmeid nagu arvutid, printerid, koopiamasinad ning vajadusel müüme uusi tooteid
 • Kliendi kasutada on tehniliselt lai kogemus ja tehnikute oskused saamaks lahendusi
 • Oleme orienteeritud suhtlemise lihtsusele ja professionaalsusele
 • Oleme väljatöötanud süsteemsed töökäigud kliendi kiireks teenindamiseks
 • Võtame alati aega, et süveneda ja mõelda koos kliendiga

Tööd Arvutiteeninduses  

Arvuti diagnostika (vea määratlemine)

Vea määratlemise protsessi käigus tuvastame riistvara või tarkvara probleemi ja esitame kliendile seadme remontimise või uuendamise ettepaneku – kas remont on rahaliselt mõistlik ette võtta või uue seadmega asendada. Vea määratlemise teenus on mõeldud teostamiseks ITmees arvutiteeninduses, kuid klient võib tellida tehniku väljakutsena ka soovitud aadressile.

Teenuse alla kuulub:

 • Operatiivne riistvaraline ülevaatus
 • Tarkvaraliste tõrgete, pahavara ja viiruste tuvastus
 • Tarkvara uuendusvajaduse selgitamine
 • Varuosade tellimise info ja vahetuse kalkulatsiooni koostamine
 • Vajadusel seisukorra akti koostamine

Meil on võimalus pakkuda klientidele mugavat teenust oma seadme garantii organiseerimiseks ITmees arvutiteeninduse kaudu. Sellisel juhul tuvastame näiteks arvuti riistvara rikke, sõnastame selle tehniliselt ning toimetame tootja garantiiremondi töökotta kliendi eest. Peale remonti saab klient oma seadme meie arvutiteenindusest kätte või toimetame selle kliendi asukohta, kus paigaldame seadme kliendi süsteemidega töökorda.

 
Aeglase arvuti ülevaatus ja töö kiirendamine

Paljud firmad ja ka eraisikud esitavad meile iga päev küsimusi, mis on seotud vanema arvuti kasutusea pikendamisega. Arvuti võiks veel tööd teha aga on liialt aeglane ning küsimuse all on, et mida saab arvuti töö kiirendamiseks ette võtta. Arvuti ülevaatus annab meile selguse, mida võiks ette võtta – mõistlikult tulevikku silmas pidades.

Teenuse alla kuulub:

 • Arvuti ülevaatus ja olukorra fikseerimine
 • Kliendile ettepaneku tegemine vajalike parendustööde kohta
 • Vajadusel tolmupuhastus, süsteemi registrite puhastus või reinstalleerimine
 • Kiirema kõvaketta (SSD) paigaldus koos tarkvara üleviimisega
 • Kliendi vana kõvaketas jääb kliendile back-up kettaks

Tolmupuhastuse kohta loe siit: http://itmees.ee/arvuti-tolmupuhastus/

Arvuti tolmupuhastus

Tolm kahjustab ja teeb arvuti töö aeglaseks. Regulaarne tolmupuhastus väldib kõvaketta ülekuumenemist, tagab arvuti stabiilsema töö ja seega kaitseb teile olulisi andmeid. Tolmupuhastuse teostamise aeg võib olla lauaarvutitel ja sülearvutitel erinev, alates poolest tunnist kuni paari tunnini koos kontrollimisega. ITmees arvutiteeninduses on kasutusel selle töö teostamiseks spetsiaalsed töövahendid, et vältida staatilise laengu kahjustusi, mis isetegemisel nii sagedasti kaasnev probleem on.

Teenuse alla kuulub:

 • Ventilaatorite ja jahutuselementide puhastamine ja vajadusel väljavahetamine
 • Termopasta vahetus
 • Seadme töötamise temperatuuride kontroll
 
Andmete ületõstmine

Uue arvuti ostmisel on vaja vanast seadmest andmed üle tõsta. Selleks võivad olla fotod, dokumendid e-mailid, seadistused, jne.

Teenuse alla kuulub:

 • Failide ületõstmine (dokumendid, fotod jm)
 • E-maili baaside jt andmebaaside ületõstmine
 • Uues arvutis tarkvaraseadistuste teostamine ja vajalike tarkvarade paigaldus (ID-kaardi tarkvara jpm)

Telli toode: Välised kettad

 
Viirustest arvuti puhastamine

Kui arvutisse on viirus sisse tulnud, siis arvuti hakkab käituma imelikult. Sellega seonduvalt võib töö arvutiga olla häiritud ja muutuda väga aeglaseks.

Teenuse alla kuulub:

 • Pahavara ja nuhkvara tuvastamine süsteemist
 • Seadmete ja süsteemide puhastamine viirustest
 • Viirustõrje tarkvara soovitus ja paigaldus
 • Klientide nõustamine viirusekahtluse korral
 
Printerite hooldus ja remont

Printerid vajavad mõnikord ülevaatust ja remonti. Näiteks jääb printerisse või koopiamasinasse paber kinni ning probleemi kõrvaldamisel torgitakse pastakaga midagi paigast ära. Samuti koguneb printeritesse ja koopiamasinatesse ajajooksul paberitolmu ja toonerijääke. See kulutab printeri sõlmi ning korralik hooldus pikendab seevastu seadme eluiga.

Teenuse alla kuulub:

 • Printeri, koopiamasina või skanneri ülevaatus tõrgete määratlemiseks ja vajadusel hinnangu koostamine majandusliku otsuse teostamiseks
 • Tolmu, mustuse ja jääkide eemaldamine seadmetest
 • Varuosade vahetamine
 • Võimalik on ka seadme pikemaks remondiajaks kokkuleppida ajutise seadme kasutamine
 
Mobiili turvalisus ja andmete kaitsmine

Mobiiltelefoni turvalisus ja andmete kaitsmine on mõlemad vajalikud teemad kõigile. Aitame inimesel leida talle vajalikus ulatuses mõistlikud lahendused. Samuti töötame firmale välja lahenduse tervikuna, mis hõlmab ka ühiskalendrite lahenduseks vajalike tarkvarade seadistamist ja sünkroniseerimist. Tööd saame teha Arvutiteeninduses kohapeal või kaughalduse teel.

Teenuse alla kuulub:

 • Mobiiltelefoni turvatarkvara paigaldus
 • Andmete back-up süsteemi seadistamine
 • Tarkvarade installeerimine
 • E-mailide häälestamine
 • Kalendersüsteemi sünkroniseerimine
 • Telefoni funktsioonide kasutamise tehniline nõustamine, koolitus
 
Andmete kaitsmine hävimise eest (back-up)

Kõige parem olukord on siis, kui arvutisolevad andmed on kaitstud ja hoitud. Selle olukorra teostamiseks on ainult üks võimalus – regulaarne back-up tegevus. ITmees oskab öelda häid viise back- upi teostamiseks ning ka seda, milliste seadmetega.

Teenuse alla kuulub:

 • Andmete säilitamiseks vajalikud tegevused
 • Andmete säilitamiseks vajalikud seadmed
 • Regulaarsuse seadistamine
 • Kasutajate juhendamine ise enda andmete turvaliseks säilitamiseks
 

Antiviirus ja turvalisus

Iga inimene ja firmajuht otsustab ise oma andmete ja süsteemide turvalisuse olulisuse üle ning ITmees saab anda siinkohal head nõu. Arvuti kaitse on väga oluline küsimus – iga arvuti või telefon vajab seda. ITmees paigaldab kõige rohkem Eset antiviirustarkvara, kuna see kaitseb arvutit efektiivselt ja samas koormab arvutit vähem oma tööks.

Teenuse alla kuulub:

 • Paigaldame 1-3a kehtivusega litsentse
 • Nõustame sobiva litsentsi valikul lähtuvalt kliendi andmetest
 • Uuendame ja haldame klientide aeguvaid litsentse
 
Tehniline nõustamine

ITmees nõustamise väärtus seisneb selles, et meil on it-teenuseid osutades kokkupuude väga erinevas suuruses ja segmendis klientidega – teame, mis lahendus mingis olukorras toimib. Omame pikaajalisi ja usalduslikke partnereid it-vallas, keda saame rakendada oma klientide tööde kasumlikuks lahendamiseks. Ka tooted, mida müüme, on meie kogemustest lähtuvalt erinevate klientide ärisüsteemide osades end tõestanud.

Teenuse alla kuulub:

 • Toodete ostmisega seonduvad küsimused
 • Tehnilised küsimused ühildumise osas
 • Seadmete ja tarkvara kasutamisküsimused, koolitus

Oma kliente nõustame arvutiteeninduses esilekerkinud tehnilistes küsimustes tasuta. Siia alla kuulub näiteks mõttevahetus teemal, milline on sobiv arvuti, printer või kaitselahendus kliendist lähtuvalt. Iga kliendi ootused ja võimalused on erinevad. Just kliendi soovist lähtuvalt nõustab ITmees klienti tema võimaluste piires tehnilistes küsimustes. Siin kehtib reegel, enne mõtle, siis tegutse ja enne asjade ostusid on väga oluline võtta endale aega ja varustada ennast teadmistega.

 
Koopiamasinate tööd

Koopiamasinad vajavad hooldust, remonti ja kasutajad kasutajatuge. Tööprotsesside sujuvuse kindlustamiseks teostame kuluvatele sõlmedele perioodilisi hoolduseid. Meie tehnikud leiavad kõikide koopiamasinate puhul optimaalse ja kiire remondilahenduse. Samuti on võimalik alatine varutooneri hoidmine laos, et kliendi töö ei katkeks.

Teenuse alla kuulub:

 • Hooldustööd ITmees arvutiteeninduses või kliendi juures kohapeal
 • Koopiamasina sõlmede ja seisukorra ülevaatust
 • Hinnangu andmist võimalikele remonditöödele
 • Varuosade vahetust
 • Tooneri paigaldust ja koopiamasina puhastamist toonerijääkidest
 • Operatiivset kasutajatuge ja telefoni teel nõustamist
 • Vanade seadmete utiliseerimist

Vaata printerite ja koopiamasinate valikut siit: http://koopiamasin.ee

 
iShopping - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.