It-teenused | Tööd arvutiteeninduses | ITmees
 • ITmees arvutiteeninduses hooldatakse ja remonditakse it-kontoriseadmeid nagu arvutid, printerid, koopiamasinad ning vajadusel müüme uusi tooteid
 • Kliendi kasutada on tehniliselt lai kogemus ja tehnikute oskused saamaks lahendusi
 • Oleme orienteeritud suhtlemise lihtsusele ja professionaalsusele
 • Oleme väljatöötanud süsteemsed töökäigud kliendi kiireks teenindamiseks
 • Võtame alati aega, et süveneda ja mõelda koos kliendiga

Tööd Arvutiteeninduses
 

Arvuti diagnostika (vea määratlemine)

Vea määratlemise protsessi käigus tuvastame riistvara või tarkvara probleemi ja esitame kliendile seadme remontimise või uuendamise ettepaneku – kas remont on rahaliselt mõistlik ette võtta või uue seadmega asendada. Vea määratlemise teenus on mõeldud teostamiseks ITmees arvutiteeninduses, kuid klient võib tellida tehniku väljakutsena ka soovitud aadressile.

Teenuse alla kuulub:

 • Operatiivne riistvaraline ülevaatus
 • Tarkvaraliste tõrgete, pahavara ja viiruste tuvastus
 • Tarkvara uuendusvajaduse selgitamine
 • Varuosade tellimise info ja vahetuse kalkulatsiooni koostamine
 • Vajadusel seisukorra akti koostamine

Meil on võimalus pakkuda klientidele mugavat teenust oma seadme garantii organiseerimiseks ITmees arvutiteeninduse kaudu. Sellisel juhul tuvastame näiteks arvuti riistvara rikke, sõnastame selle tehniliselt ning toimetame tootja garantiiremondi töökotta kliendi eest. Peale remonti saab klient oma seadme meie arvutiteenindusest kätte või toimetame selle kliendi asukohta, kus paigaldame seadme kliendi süsteemidega töökorda.

 
Aeglase arvuti ülevaatus ja töö kiirendamine

Paljud firmad ja ka eraisikud esitavad meile iga päev küsimusi, mis on seotud vanema arvuti kasutusea pikendamisega. Arvuti võiks veel tööd teha aga on liialt aeglane ning küsimuse all on, et mida saab arvuti töö kiirendamiseks ette võtta. Arvuti ülevaatus annab meile selguse, mida võiks ette võtta – mõistlikult tulevikku silmas pidades.

Teenuse alla kuulub:

 • Arvuti ülevaatus ja tema olukorra fikseerimine
 • Kliendile ettepaneku tegemine vajalike parendustööde kohta
 • Vajadusel tolmupuhastus, süsteemi registrite puhastus või reinstalleerimine
 • Kiirema kõvaketta (SSD) paigaldus koos tarkvara üleviimisega
 • Kliendi vana kõvaketas jääb kliendile back-up kettaks

Tolmupuhastuse kohta loe siit: http://itmees.ee/arvuti-tolmupuhastus/

Arvuti tolmupuhastus

Tolm kahjustab ja teeb arvuti töö aeglaseks. Regulaarne tolmupuhastus väldib kõvaketta ülekuumenemist, tagab arvuti stabiilsema töö ja seega kaitseb teile olulisi andmeid. Tolmupuhastuse teostamise aeg võib olla lauaarvutitel ja sülearvutitel erinev, alates poolest tunnist kuni paari tunnini koos kontrollimisega. ITmees arvutiteeninduses on kasutusel selle töö teostamiseks spetsiaalsed töövahendid, et vältida staatilise laengu kahjustusi, mis isetegemisel nii sagedasti kaasnev probleem on.

Teenuse alla kuulub:

 • Ventilaatorite ja jahutuselementide puhastamine ja vajadusel väljavahetamine
 • Termopasta vahetus
 • Seadme töötamise temperatuuride kontroll
Mälu lisamine
 
 
Andmete ületõstmine

Uue arvuti ostmisel on vaja vanast seadmest andmed üle tõsta. Selleks võivad olla fotod, dokumendid e-mailid, seadistused, jne.

Teenuse alla kuulub:

 • Failide ületõstmine (dokumendid, fotod jm)
 • E-maili baaside jt andmebaaside ületõstmine
 • Uues arvutis tarkvaraseadistuste teostamine ja vajalike tarkvarade paigaldus (ID-kaardi tarkvara jpm)

Telli toode: Välised kettad

 
Viirustest arvuti puhastamine

Kui arvutisse on viirus sisse tulnud, siis arvuti hakkab käituma imelikult. Sellega seonduvalt võib töö arvutiga olla häiritud ja muutuda väga aeglaseks.

Teenuse alla kuulub:

 • Pahavara ja nuhkvara tuvastamine süsteemist
 • Seadmete ja süsteemide puhastamine viirustest
 • Viirustõrje tarkvara soovitus ja paigaldus
 • Klientide nõustamine viirusekahtluse korral
 
Printerite hooldus ja remont

Printerid vajavad mõnikord ülevaatust ja remonti. Näiteks jääb printerisse või koopiamasinasse paber kinni ning probleemi kõrvaldamisel torgitakse pastakaga midagi paigast ära. Samuti koguneb printeritesse ja koopiamasinatesse ajajooksul paberitolmu ja toonerijääke. See kulutab printeri sõlmi ning korralik hooldus pikendab seevastu seadme eluiga.

Teenuse alla kuulub:

 • Printeri, koopiamasina või skanneri ülevaatus tõrgete määratlemiseks ja vajadusel hinnangu koostamine majandusliku otsuse teostamiseks
 • Tolmu, mustuse ja jääkide eemaldamine seadmetest
 • Varuosade vahetamine
 • Võimalik on ka seadme pikemaks remondiajaks kokkuleppida ajutise seadme kasutamine
 
Nutiseadmete häälestamine

Tänapäeval on suur roll kiirel infovahetusel ning selleks kasutatakse erinevaid nutitelefone ja tahvelarvuteid. Firmades ja ka koduses kasutamises olevad seadmed tuleb õigesti turvaliselt seadistada ja kasutajaid teavitada erinevatest seadme omadustest.

Teenuse alla kuulub:

 • Kasutajakontode häälestus
 • Andmete sünkroniseerimise häälestus
 • Printerite häälestus
 • Antiviirustarkvara paigaldus
 • Kasutajate nõustamine turvaliseks seadme kasutamiseks
 • Tarkvarauuenduste paigaldus
 • Appide paigaldus
 
Andmete kaitsmine hävimise eest, back-up ehk varundamine

Varundamise lahenduse teenus on mõeldud asutuse oluliste failide säilitamiseks ja kaitsmiseks.
Firma andmete kaitsmine ja säilitamine on iga ettevõtte äriprotsessi oluline osa. ITmees oskab juurutada toimivaid viise back- upi teostamiseks ning ka seda, milliste seadmetega.

Teenuse alla kuulub:

 • Andmete säilitamise ülesande püstitamine
 • Andmete säilitamiseks vajalike seadmete ja süsteemi väljatöötamine
 • Varunduse lahenduse juurutamine ja vajadusel ka teostamine
 • Kasutajate juhendamine ise enda andmete turvaliseks säilitamiseks
 • Varundusest õigete andmete taastamise süsteemi juurutamine
 
Antiviirus ja turvalisus

Iga inimene ja firmajuht otsustab ise oma andmete ja süsteemide turvalisuse olulisuse üle ning ITmees saab anda siinkohal head nõu. Arvuti kaitse on väga oluline küsimus – iga arvuti või telefon vajab seda. ITmees paigaldab kõige rohkem Eset antiviirustarkvara, kuna see kaitseb arvutit efektiivselt ja samas koormab arvutit vähem oma tööks.

Teenuse alla kuulub:

 • Paigaldame 1-3a kehtivusega litsentse
 • Nõustame sobiva litsentsi valikul lähtuvalt kliendi andmetest
 • Uuendame ja haldame klientide aeguvaid litsentse
 
Arvuti hooldus kord aastas

Soovitame regulaarselt kord aastas teostada arvuti seisukorda parandava hoolduse. See annab päris palju tulemusi arvuti tööprotsesside kiiremaks muutmisel.

Teenuse alla kuulub:

 • Süsteemi korrastus – eemaldab ajutised failid, puhastab vahemälu
 • Tolmupuhastus ja termopasta vahetamine– väldib protsessori ja sisemiste elektroonikakomponentide ülekuumenemist, pikendab aku eluiga ja tööaja kestvust
 • Pahavara ja nuhkvara kontrollimine
 • Süsteemi- ja antiviirustarkvara uuendamine
 • Seadme tehnilise seisukorra ülevaatus
 
Tehniline nõustamine ja it-tugi

ITmees nõustamise väärtus seisneb selles, et meil on it-teenuseid osutades kokkupuude väga erinevas suuruses ja segmendis klientidega – teame, mis lahendus mingis olukorras toimib. Omame pikaajalisi ja usalduslikke partnereid it-vallas, keda saame rakendada oma klientide tööde kasumlikuks lahendamiseks. Ka tooted, mida müüme, on meie kogemustest lähtuvalt erinevate klientide ärisüsteemide osades end tõestanud.

Teenuse alla kuulub:

 • Toodete ostmisega seonduvad küsimused
 • Tehnilised küsimused ühildumise osas
 • Seadmete ja tarkvara kasutamisküsimused, koolitus

Oma kliente nõustame arvutiteeninduses esilekerkinud tehnilistes küsimustes tasuta. Siia alla kuulub näiteks mõttevahetus teemal, milline on sobiv arvuti, printer või kaitselahendus kliendist lähtuvalt. Iga kliendi ootused ja võimalused on erinevad. Just kliendi soovist lähtuvalt nõustab ITmees klienti tema võimaluste piires tehnilistes küsimustes. Siin kehtib reegel, enne mõtle, siis tegutse ja enne asjade ostusid on väga oluline võtta endale aega ja varustada ennast teadmistega.

Koopiamasinate tööd

Koopiamasinad vajavad hooldust, remonti ja kasutajad kasutajatuge. Tööprotsesside sujuvuse kindlustamiseks teostame kuluvatele sõlmedele perioodilisi hoolduseid. Meie tehnikud leiavad kõikide koopiamasinate puhul optimaalse ja kiire remondilahenduse. Samuti on võimalik alatine varutooneri hoidmine laos, et kliendi töö ei katkeks.

Teenuse alla kuulub:

 • Hooldustööd ITmees arvutiteeninduses või kliendi juures kohapeal
 • Koopiamasina sõlmede ja seisukorra ülevaatust
 • Hinnangu andmist võimalikele remonditöödele
 • Varuosade vahetust
 • Tooneri paigaldust ja koopiamasina puhastamist toonerijääkidest
 • Operatiivset kasutajatuge ja telefoni teel nõustamist
 • Vanade seadmete utiliseerimist

Vaata printerite ja koopiamasinate valikut siit: http://koopiamasin.ee/

 
iShopping - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.