ITMEES ARVUTITEENINDUS • Arvutile ja kasutajale

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

Andmete ja failide taastamine, seadme kontrollimine ja müük

Seadme või andmekandja kontrollimise ja vahetamise teenus on vajalik juhul, kui väline ketas, mälukaart või usb-mälupulk läheb rikki. 
Seadme kontrollimisega jälgime, et kettal, kaardil või pulgal olevad andmed ja failid saaksid üle kantud uuele andmekandjale.

Teenuse alla kuulub:

  • Riistvaraline ülevaatus
  • Välise mäluseadme korrasoleku tehniline diagnostika
  • Võimalusel andmete taastamine (fotod, dokumendid, videod, pildid, tabelid)
  • Taastatud andmete kopeerimine uuele andmekandjale
  • Vana mäluseadme utiliseerimine
  • Vajadusel kasutaja tehniline nõustamine korrektse kopeerimise protsessi teemadel

Tehniline oluline info: Andmete taastamise soovi korral on oluline, et vigastatud seadet korduvate käivitamistega rohkem ei vigastataks.

Teadmiseks

Kui väline ketas või mälukaart on rikkis, siis saame pakkuda kõvakettalt, usb-kettalt või mälukaardilt andmete taastamise teenust.

Oluline info

Välise kõvakettaga töötades ning sellele infot kopeerides on oluline, et tehakse arvutist protsessi lõpetamiseks – väljutan seadme. See tagab, et kopeerimise protsess viiakse korrektselt lõpuni ja andmed on hiljem loetavad.

Töökäik: Andmete taastamise vajadusel selgitatakse diagnostika käigus välja, kas tegemist on tarkvaralise või riistvaralise veaga. Peale diagnostika teostamist teeme kliendile pakkumise ning selle sobivuse korral alustame taastamistöödega. Taastatud andmed kopeerime kas uuele või kliendi poolt antud andmekandjale. Taastamise aeg sõltub protseduuri keerukuse astmest, seadme kiirusest ja taastamist vajavate andmete mahust.