ITMEES ARVUTITEENINDUS • Arvutile ja kasutajale

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

Tööpakkumised

IT-teenindustehnik

Töö sisu:

Klientidele igakülgse it-abi teenuse osutamine – arvutite ja kliendi süsteemide tarkvaraliste ja riistvaraliste probleemide lahendamine, arvutite hoolduse- ja remonditööd.

Suhtleva tehnikuna klientide it-probleemide osas selgitamine, lahenduste väljatöötamine ja tehniline nõustamine.

Ootused kandidaadile:

Töötamine toimub ühtselt Arvutiteenindusest väikefirmade, püsiklientide ja eraklientidega. Neile kõigile it-abi osutame telefoni ja kaughalduse teel, samuti klientide juures kohapeal. Meil on kontoris igapäevaselt aktiivne ja tegevusterohke tegutsemine ja töine õhkkond.

Sobid meie juurde töötama kui:

 • Sul on kõrge isiklik energiatase ja suudad erksalt suhelda.
 • Sul on tahe ajasäästvalt ja kokkulepitult tellitud töid teostada.
 • Sulle meeldib reaalselt töö kontoris ja klientide otsekontaktid.
 • Näed ennast hästi toimimas väikeses meeskonnas olulise edasiviiva inimesena.
 • Tunned, et meeldib eneseteostus läbi mitmete erinevate tööfunktsioonide.
 • Sul on vähemalt 2-aastane eelnev töökogemus või kokkupuude arvutitööde osas.
 • Meeldib arvutite ja it-süsteemidega tegelemine.
 • Sulle sobib, et annad aruandlust oma tehtud töö kohta meie andmebaasides kirjelduste läbi.
 • Oled kliendi it-probleemidele lahendusi otsiva hoiakuga ja suudad töösid lõpuni viia.

Ettevõte pakub:

 • Meie juures puutud sa aktiivselt igapäevatöö käigus kokku väga laia klientide segmendiga ja seeläbi väga paljude erinevate seadmete ja it-abi ulatusega.
 • Kui sul on vajalikud sobilikud isikuomadused ja tahe, siis meil on võimalus sulle pakkuda rakendust ka teistes ettevõtte töökohtade mõnedes töölõikudes.
 • Arvutiteeninduses on võimalus õppida lisaks hooldama ja remontima ka teisi kontoriseadmeid, nagu printerid ja koopiamasinad, samuti mobiiltelefonide seadistamise tööd.
 • Võimalus arendada ennast töö käigus tehtavate uuenduslike tarkvara-ja webitöödega.
 • Põhipalk ja kokkuleppel tulemusboonused.

Aktiivne IT-teenuste müügiesindaja

Töö kirjeldus:

Uute klientidega (väikeettevõtted) kontakteerumine, firmade it-süsteemide ja seadmete hooldamise, remontimise või arendamise jaoks meie teenuste tutvustamine ja koostöölepingute sõlmimine.

Ootused kandidaadile:

 • Kõrge isiklik energiatase ja tahe müügitööga tegelemiseks.
 • Eesti ja vene keeles vaba suhtlemise oskus.
 • Vähemalt 2-aastane töökogemus aktiivse müügi valdkonnas.
 • Julgus selgitada kliendi kasu it-teenuste ostmisest.
 • Sulle sobib, et annad aruandlust tehtud töö kohta andmebaasides kirjelduste läbi.
 • Omad entusiasmi ja algatusvõimet.
 • Suudad tehinguid lõpuni viia.

Ettevõte pakub:

 • Võimalust müüa laia ulatusega it-teenuseid erinevas segmendis klientidele.
 • Eneseteostus- ja arenemisvõimalust uue lisa-müügisuuna käivitamisel.
 • Põhipalk ja lisanduvad müügiboonused.

Klienditeeninduse assistent Arvutiteeninduses

Töö kirjeldus:

See töökoht on meie firma eduka toimivuse südameks, olles ülioluline administreerimise lüli, millest käib läbi kogu meie it-tehnikute poolt klientidele teostatav töö, kui ka it-toodete põnev müügimaailm.

Assistendi tööks meie firmas on:

 • Tööde assisteerimine ja andmete fikseerimine ning haldamine, omavahelise suhtluse korraldamine.
 • Firma müügi- ja kliendihalduse andmebaaside täitmine, korrastamine ning analüüsimine.
 • Kliendisuhtlusest tulenevate it-tööde ja –toodete müügipakkumiste koostamine, tellimine ja tehingute lõpule viimine.
 • Kliendikeskuse asendamine-telefonikõnedele ja e-meilidele vastamine ning tööde planeerimine, tehnikutele edastamine.
 • Arvete vormistamine ja raamatupidamisele korrektsete dokumentide edastamine.
 • Meie webide e-poe sisuline haldus, it-toodete sisestamine ja korrektse kuvamise jälgimine.

Ootused kandidaadile:

Töö ei eelda eelnevat töökogemust samas vallas, me õpetame sobiva töötaja vajalikul määral välja. Aga assistendi töö meie firmas sobib ainult sellisele inimesele, kes on loomupäraselt süsteemne, täpne ja hindab efektiivsust ja tulemuslikkust.

Seda tööd naudib inimene, kes on oma olekult kiireloomuline ja ümberlülitumise suutlikkusega ning hindab süvenemistööle meeldivaks vahelduseks klienditeenindamist ja üldtoimivuse hea käekäigu eest hoolitsemist.

Lisaks muidugi peaks olema huvitatud it-maailmast üldisemalt ja selles nägema heas võtmes pidevat liikumist ja edasiarengut.

Ettevõte pakub:

 • Stabiilsust ja korrektseid ülesandeid, milles saab tulemuslikult õnnestuda.
 • Meil on innustunud ja heatujuline väike töögrupp.
 • Sõbralik ja asjalik töökeskkond, milles valitseb hea tööenergia.
 • Vaheldusrikkus tuleneb väiksema firma tegevuses mitmekülgsete vajalike toimingutega kokkupuutest, tööpäevad on toimekad.