IT-ABI TEENINDUSKESKUS • Asjalik arvuti- ja IT-abi firmadele

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

It-audit ja it-inventuur

It-auditi või it-inventuuri teenuse vajadus ilmneb, kui firmasse on ostetud erinevatel aegadel erinevaid seadmeid ning iga töökoht ja kasutajaseadistused on eraldiseisvad – firmas puuduvad ühtsed it-normid ja struktuur dokumentide säilimiseks. Vajatakse tervikpilti hetkeolukorrast nii seadmete kui tarkvara osas. Oluline on mõtestada käitumine firma dokumentidele ligipääsemiseks ja säilitamiseks ning luua ühtsed reeglid it-probleemide käsitlemiseks. It-auditi käigus kaardistatakse ka turvalisuse mehhanismid nii riistvaraliselt kui ka tarkvaraliselt. Kliendiga räägitakse peale inspekteerimist ja raporti koostamist võimalik edasine tegevusstrateegia läbi lähtudes tervikpildist ning esitades kliendile detailselt vajalike it-tegevuste kava. It-Inventuuri on mõistlik teostada, kui vajatakse ülevaadet juba olemasoleva taristu andmete kontrolliks ning arenguplaanide koostamiseks. Mõlemaid tegevusi on mõistlik teostada kord aastas või vastavalt vajadusele perioodiliselt.

Teenuse alla kuulub:

  • It-kontoriseadmete inspekteerimine ja fikseerimine (arvutid, upsid, printerid, koopiamasinad, skannerid, serverid jne)
  • Tarkvaralitsentside ja kasutajaprofiilide inspekteerimine ning fikseerimine
  • Kaitsesüsteemide inspekteerimine ja fikseerimine (upsid, back-up seadmed, tulemüürid, antiviirustarkvara)
  • Kriisiplaani inspekteerimine ja vajadusel selle loomine
  • Tehniliste tööprotsesside inspekteerimine ja fikseerimine
  • It- auditi lõppraporti koostamine ja esitlus kliendile

Teadmiseks

Paljud kliendid planeerivad it-auditi teenuse tellimise korra aastas, selgitamaks järgneva tegevusperioodi it-tegevused ning võimalikud investeeringud vajalike uuenduste sisseviimiseks.

Oluline info

Selline kord aastas ennetav ülevaatus koos hooldustöödega väldib äkilisi probleeme it-süsteemide toimivuses. Tavaliselt tabab ootamatu probleem kõige ebasobivamal ajal ja takistab töötamist. It-audit annab turvalisuse teades oma süsteemide tugevaid ja nõrku kohti.

Itmees osutab it-abi teenuseid alates aastast 2004
Itmehe tugevuseks on aktiivne kliendikeskus, stabiilne ja tugev tehnikute meeskond, lai it-ulatus ja operatiivne reageerimine probleemidele.
Töösid saame teostada nii meie juures teeninduses, kui ka kaughaldusega üle interneti või kliendi juures kohapeal.

Töötame kell 8:30-17:00 tööpäeviti. Asume Mustamäe tee 5, Tallinn. Meiega saab kontakti telefonil 682 8880 või 5330 0006.