IT-ABI TEENINDUSKESKUS • Asjalik arvuti- ja IT-abi firmadele

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

Tööstuse, tootmise, masinaehituse it-abi

Itmees osutab mitmekülgset it-tuge masinaehituse, tootmise, tööstuse ja transpordisektori firmadele. Siia alla kuuluvad ka vanemate it-süsteemide kasutamise jätkuvuse tagamine, näiteks tööpingi juhtarvutite käigushoidmine, hooldamine ja remont. Teeninduse alla kuuluvad arvutid, printerid, koopiamasinad, võrguseadmed, serverid, tarkvara, telefonid ning hoiame kontakti ka valvefirmade tehnilise toega kui ka internetiteenuse pakkuja tehnilise toega.

Teenuse alla kuulub:

 • Klienditoe teenus
 • Operatiivne reageerimine probleemidele
 • Tarkvaraliste tõrgete lahendamine
 • Tarkvara uuendusvajaduse selgitamine ja paigaldamine
 • Tehniline nõustamine
 • It-taristu haldamine
 • Tarkvara litsentside haldus
 • Logide ja raportite loomine
 • Printerite ja koopiamasinate remondi- ja hooldustööd
 • Soovi korral e-mailide ja kodulehekülje haldamine
 • Kliendispetsiifiliste lahenduste väljatöötamine ja tööshoidmise tugi
 • Vajadusel suhtlemine ja it-tugi ka emafirma kontorile või tütarfirma osakondadele

Teenuse kohta: Meie poolt on võimalik saada tehnilist abi ka tööstussektoris kasutatavate spetsiaalsete programmide osas. Spetsialist saab aidata vajalike muudatuste tegemisel või ümberseadistamisel. Samuti võib vahel tekkida vajadus programmi tehnilise toega suhtlust korraldada, ka selle töö osas saame klienti esindada ja omaltpoolt toega suhelda probleemi lahendamiseks ja vajaliku tulemuse saavutamiseks.

Kriitiliste olukordade näiteid: nendel juhtumitel on oluline pädeva tehnilise it-toe olemasolu, kes suudab kiirelt tegutseda esilekerkinud ootamatute töötakistuste tehnilise likvideerimise osas. Probleemid võivad ilmneda näiteks tööpingi juhtarvuti rikkes, võrguühenduse katkemises, failide jagamises või nende juurdepääsetavuses ning samuti kriitiliste olukordade vältimiseks kriisiplaani puudumises. Selliseks lihtsamaks tegevuseks pakume kaitseplaani koostamist ja selle juurutamist – näiteks varuarvuti ettevalmistamist ning erinevate töötamise skeemide väljamõtlemist ja juhiseid käitumiseks probleemide korral.

Teadmiseks

Tööstuse sektoris on vanemate arvutite kasutamine igapäevane, seepärast pakub Itmees mitmekülgset tuge erinevates olukordades ka vanematele arvutisüsteemidele.

Oluline info

Soovitame vanemad juhtarvutid varustada elektertoite katkestuste vastase seadmega UPS, mis kaitseb olulisi arvuteid voolukõikumiste ja katkestuste korral. Samuti aitame UPS seadme töövõimelisuse tagamiseks kliendil planeerida ettenähtud ajakohase UPSi akude vahetamise.

Itmees osutab it-abi teenuseid alates aastast 2004
Itmehe tugevuseks on aktiivne kliendikeskus, stabiilne ja tugev tehnikute meeskond, lai it-ulatus ja operatiivne reageerimine probleemidele.
Töösid saame teostada nii meie juures teeninduses, kui ka kaughaldusega üle interneti või kliendi juures kohapeal.

Töötame kell 8:30-17:00 tööpäeviti. Asume Mustamäe tee 5, Tallinn. Meiega saab kontakti telefonil 682 8880 või 5330 0006.