IT-ABI TEENINDUSKESKUS • Asjalik arvuti- ja IT-abi firmadele

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

Serveriga seotud it-tööd

ITmees meeskond osutab teenuseid kliendi serverisüsteemide loomisel ja teostab regulaarset hooldust. Aitame määratleda eesmärgi ja vajadusel osutame teenuseid turvakanalite loomisel ning kasutajatoe osutamisel. Esindame klienti tema teiste partnerite juures ning juhime vajadusel tema nimel tehnilisi it-projekte.

Teenuse alla kuulub:

 • Kliendikeskuse teenus
 • Serveri hankimise- ja lahendusega seotud tööd
 • Serveri tarkvara paigaldamine, resettimine ehk nullimine, uuendamine uutele serveri tarkvara versioonidele
 • Serveri ligipääsude probleemide lahendamine
 • VPN lahenduste väljatöötamine, häälestamine, kliendi koolitamine kasutamise osas
 • Ruumi ülevaatus ja haldus, vanemate andmete arhiveerimine, ruumi vabastamine
 • Serverite regulaarne monitooring ning vajadustel turvapakettide paigaldus
 • Kasutajate administreerimine, vajadusel kasutajakontode haldus (loomine, lahti lukustamine ja juhendamine erinevatest asukohtadest ligipääsude küsimuses)
 • Kasutajate õiguste administreerimine ja haldamine
 • Failide ja kataloogide õiguste administreerimine ja haldamine
 • Turvalahenduste väljatöötamine ja loomine koos kasutajaprofiilide loomisega arvestades kõiki kaasaegseid nutiseadmeid
 • Tulemüüri konfigureerimine ja turvakanalite töös hoidmise tagamine ning vajadusel operatiivse toe osutamine koos kommunikatsioonihaldusega välispartneritega
 • Back-up sidekanalite lahenduste väljatöötamine kliendi vajadustest lähtuvalt (alternatiivne internetiühenduse kanal kui põhikanal peaks katkema)
 • Turvastrateegia ja reeglite väljatöötamine lähtuvalt kliendi ärimudelist
 • Kasutaja it-süsteemide käitumisjuhendite loomine operatiivseks tegutsemiseks

Kontoris või kodus kasutatavate serverite nagu näiteks Synology süsteemide hooldamisel ja uuendamisel on oluline jälgida, et turvauuendused saaksid paigaldatud regulaarselt.

Serveris asuvate andmete ja e-mailide probleemi kohta: mõnikord on e-mailide mittetoimivuse või andmetele ligipääsu probleem arvutist kaugemal – serveris. Sellisel juhul on kliendil vajalik tagada tehnikule juurdepääs e-maili kontodele ja andmete serverile, et tehnik saaks viia sisse vajalikud muudatused ja probleem lahendada.

Tehniline oluline info: Selleks, et leida sobiv serverilahendus on vaja teada kliendi failide ja andmete ligipääsetavuse ja õiguste struktuuri.

Teadmiseks

Pilves asuva serveri korral on võimalik ennem tehniku väljakutse tellimist kontrollida enda asukohas internetiühenduse olemasolu.

Oluline info

Selleks, et tehnikud saaksid kiirelt reageerida tehnilise probleemi lahendamisele, on oluline hoida meid kursis kliendi it-taristu andmetega. See võib oluliselt kiirendada teenuse osutamisega seotud tegevusi ning aitab kaasa kohaletuleku korral plaanida kliendi juurde õige meister.

Itmees osutab it-abi teenuseid alates aastast 2004
Itmehe tugevuseks on aktiivne kliendikeskus, stabiilne ja tugev tehnikute meeskond, lai it-ulatus ja operatiivne reageerimine probleemidele.
Töösid saame teostada nii meie juures teeninduses, kui ka kaughaldusega üle interneti või kliendi juures kohapeal.

Töötame kell 8:30-17:00 tööpäeviti. Asume Mustamäe tee 5, Tallinn. Meiega saab kontakti telefonil 682 8880 või 5330 0006.