Näited, kuidas kliendid meie teenust ostavad:

Klient omab nii põhikontorit kui erinevaid kontoreid üle Eesti teistes linnades:

 • Ostab meie tehnilist tööd koos kliendi välismaise IT-osakonnaga, töötajate it-tugi ja nõustamine, tehniliselt hooldus seadmetele/serverile, tarkvaralitsentside haldus.
 • Kõikide it-seadmete, lisaseadmete, kulumaterjalide müümine ja tarnimine.
 • Koopiamasinate rentimine ning nende hooldamine.
 • Volitatud isikuteks tööde tellimisel on kinnitatud osad töötajad.
 • Praktiline kasu: Kliendi eesmärk on kogu IT delegeerida meile tegelemiseks, võimaldades neil endal keskenduda oma tegevuse tulusale müümisele, olles igapäevaselt tehniliselt kaitstud ja asjakohane.

Klient omab suurt põhikontorit, tehas kus toimub tootmine ja tarnimine:

 • Ostab välismaine IT-osakond oma Eesti harukontorile igakülgset it-teenust. Töötajate tugi, tekkepõhiselt vajaduste lahendamine, arendusprojektides tehniline ülesehitus, tugi, ostud jne.
 • Volitatud isikuteks on kinnitatud kõik töötajad.
 • Praktiline kasu: Kliendi eesmärk on kogu IT delegeerida meile tegelemiseks, võimaldades neil endal keskenduda oma tegevuse tulusale müümisele, olles igapäevaselt tehniliselt kaitstud ja asjakohane.

Klient omab põhikontorit, teenust osutatakse paljuski kaugtööna:

 • Klient soovib meid kasutada it-partnerina kiirete väljakutsete jaoks ja samuti töötajate it-abi kaughaldusena.
 • Ostab meid esindama tehniliselt tema teiste tegevuse ja töödega seotud partnerite ees. Ostab meie käest tema tehnilistest vajadustest lähtuvalt it-toodete ja seadmete väljaotsimise/ nõustamine ja valimise abistamise teenust.
 • Klient rendib tarkvara litsentse ja nende administreerimist.
 • Volitatud suhtlemine on fikseeritud ulatuses ja reeglite järgi.
 • Praktiline kasu: Kliendi eesmärk on kogu IT delegeerida meile tegelemiseks, võimaldades neil endal keskenduda oma tegevuse tulusale müümisele, olles igapäevaselt tehniliselt kaitstud ja asjakohane.

Kliendil on tootmine ja müügikohad:

 • Klient ostab meid keskhaldusega monitoorimise põhimõttel, uuendused, vajalikud tööd ja samuti väljakutsed ja kaugabi.
 • Klient ostab meilt kaitsekoopiate toimivuse süsteemi ja selle haldamist.
 • Volitatud suhtlemine toimub ainult läbi ettevõtte juhi. Rohkem on lahti kirjutatud SIIN >>
 • Praktiline kasu: Kliendi eesmärk on hoida ettevõtte IT igapäevaselt tehniliselt kaitstud ja asjakohane. Selline koostöövorm võimaldab olla kliendil ise protsessides juhtiv ja otsustav, meie tehnilise meeskonna ülesanne on jälgida ja märgata ja kooskõlas kliendi juhi otsustega seejärel lahendada tekkinud IT probleemid.

Klient on väikeettevõte, teenindus büroo:

 • Klient ostab meie käest: ettevõtte arendust, uuendusvajaduste analüüsi, esindamist, kogemusteavet, projektijuhtimist jne. Müüme ja tarnime talle vajalikke it-tooteid, kulumaterjale ja soetame vajadusel uusi it-seadmeid.
 • Klient rendib meilt turvatarkvara, MS 365 litsentse ja back-up lahendust kuupõhise maksmisega.
 • Volitatud suhtlemine toimub ainult läbi ettevõtte IT-juhi. Rohkem on lahti kirjutatud SIIN >>
 • Praktiline kasu: Ettevõtte IT on igapäevaselt hallatud vajaduspõhiselt koostöös kliendi IT-juhi ja meie tehnilise meeskonnaga.