Näited, kuidas kliendid meie teenust ostavad:

Klient omab nii põhikontorit kui erinevaid kontoreid üle Eesti teistes linnades:

 • Ostab välismaine IT-osakonna tugi, töötajate tugi, tehniliselt hooldus seadmetele/serverile, tarkvaralitsentside haldus. Kõikide it-seadmete / lisaseadmete / kulumaterjalide müümine ja tarnimine. Koopiamasina rentimine.
 • Volitatud isikuks tööde tellimisel on kinnitatud kõik töötajad.
 • Praktiline kasu: Kliendi eesmärk on kogu IT delegeerida meile tegelemiseks, võimaldades neil endal keskenduda oma tegevuse tulusale müümisele, olles igapäevaselt tehniliselt kaitstud ja asjakohane.

Klient omab suurt põhikontorit, tehas kus toimub tootmine ja tarnimine:

 • Ostab välismaine IT-osakonna tugi. Töötajate tugi, tekkepõhiselt vajaduste lahendamine, arendusprojektides tehniline ülesehitus, tugi, ostud jne.
 • Volitatud isikuteks on kinnitatud kõik töötajad.
 • Praktiline kasu: Kliendi eesmärk on kogu IT delegeerida meile tegelemiseks, võimaldades neil endal keskenduda oma tegevuse tulusale müümisele, olles igapäevaselt tehniliselt kaitstud ja asjakohane.

Klient omab põhikontorit, teenust osutatakse paljuski kaugtööna:

 • Klient soovib meid kasutada it-partnerina kiirete väljakutsete jaoks ja samuti töötajate it-abi kaughaldus.
 • Ostab meid esindama tehniliselt tema teiste tegevuse ja töödega seotud partnerite ees. Ostab meie käest tema tehnilistest vajadustest lähtuvalt it-toodete ja seadmete väljaotsimise/ nõustamine ja valimise abistamise teenust.
 • Volitatud suhtlemine on fikseeritud ulatuses ja reeglite järgi.
 • Praktiline kasu: Kliendi eesmärk on kogu IT delegeerida meile tegelemiseks, võimaldades neil endal keskenduda oma tegevuse tulusale müümisele, olles igapäevaselt tehniliselt kaitstud ja asjakohane.

Kliendil on tootmine ja müügikohad:

 • Klient ostab meid keskhaldusega monitoorimise põhimõttel, uuendused, vajalikud tööd ja samuti väljakutsed ja kaugabi.
 • Volitatud suhtlemine toimub ainult läbi ettevõtte juhi. Rohkem on lahti kirjutatud SIIN >>
 • Praktiline kasu: Kliendi eesmärk on kogu IT delegeerida meile tegelemiseks, võimaldades neil endal keskenduda oma tegevuse tulusale müümisele, olles igapäevaselt tehniliselt kaitstud ja asjakohane.

Klient on väikeettevõte, teenindus büroo:

 • Klient ostab meie käest ettevõtte arendus / uuendusvajaduste uurimist / esindamist / kogemusteavet / projektijuhtimist jne. Müüme ja tarnime talle vajalikke it-tooteid, kulumaterjale ja soetame vajadusel uusi it-seadmeid.
 • Volitatud suhtlemine toimub ainult läbi ettevõtte IT-juhi. Rohkem on lahti kirjutatud SIIN >>
 • Praktiline kasu: Kliendi eesmärk on kogu IT delegeerida meile tegelemiseks, võimaldades neil endal keskenduda oma tegevuse tulusale müümisele, olles igapäevaselt tehniliselt kaitstud ja asjakohane.