IT-ABI TEENINDUSKESKUS • Asjalik arvuti- ja IT-abi firmadele

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

Tehniline koolitus kliendi programmi või süsteemi osas

Tehnilise koolituse teenust võib vaja minna mitmetes erinevates etappides, näiteks kui juurutatakse uut tarkvara või hoopis viiakse sisse ulatuslikke muutusi olemasolevasse programmi. Koolituse tulemusel muutub paremaks kliendi tööjõudlus, saades võitu nii ajaliselt kui ka kasutusmugavuselt.

Teenuse alla kuulub:

  • Kliendikeskuse teenus
  • Tarkvarade kasutamise eesmärkide, tööpõhimõtete ja funktsoonide selgitamine
  • Koolitamine toimub kas üle interneti kaugelt või kliendi juures kohapeal

Teenuse kohta: tehnilise koolituse protsessiga saavutatakse töötajate uus tase tarkvarade ja süsteemide efektiivseks kasutamiseks. Seda näiteks kui minnakse uuele süsteemile, võetakse kasutusele uus programm, siis vajavad koolitust firmas töötajad, programmi osas näitamist jne. Selleks võib olla näiteks Sharepoint, PowerPoint, Teams, Zoom, MS 365, Foxit vm tarkvara.

Näiteks: online koolituse saab salvestada ning seda on võimalik hiljem ka järele vaadata. Kliendi soovi korral osutame näiteks MS Teams koosoleku salvestuse konverteerimise ja salvestamise teenust arvutisse.

Teadmiseks

Tehnilise koolituse töö jaoks üle interneti on vajalik arvutisse paigaldada Itmees kaughalduse tarkvara. Töid võivad tellida kõik või ainult selleks volitatud isikud.

Oluline info

Selleks, et saaksime kiirelt reageerida tehnilise koolituse detailidele, on oluline hoida meid kursis kliendi it-taristu andmetega. See võib oluliselt kiirendada tehnilise koolitusele minevat aega.

Itmees osutab it-abi teenuseid alates aastast 2004
Itmehe tugevuseks on aktiivne kliendikeskus, stabiilne ja tugev tehnikute meeskond, lai it-ulatus ja operatiivne reageerimine probleemidele.
Töösid saame teostada nii meie juures teeninduses, kui ka kaughaldusega üle interneti või kliendi juures kohapeal.

Töötame kell 8:30-17:00 tööpäeviti. Asume Mustamäe tee 5, Tallinn. Meiega saab kontakti telefonil 682 8880 või 5330 0006.