IT-ABI TEENINDUSKESKUS • Asjalik arvuti- ja IT-abi firmadele

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

Notarite, advokaatide, juristide it-abi

Juriidiliste büroode it-taristu käigushoidmine on väga oluline osa Itmehe igapäevasest tööst. Oluline kiire ja diskreetne toimetamine tehnilise toe osutamisel. Oluline osa on meie suutlikkusel olla teadlik tehnilistest tööskeemidest ja lihtsal inimesele arusaadaval kombel selle selgitamine.

Teenuse alla kuulub:

 • Klienditoe teenus
 • Operatiivne reageerimine probleemidele
 • Tarkvaraliste tõrgete lahendamine
 • Tarkvara uuendusvajaduse selgitamine ja paigaldamine
 • Sertifikaatide ja mandaatide kontrollimine, haldus ja uuendamine
 • Tehniline nõustamine
 • It-taristu haldamine
 • Tarkvara litsentside haldus
 • Turvasüsteemidega tegelemine, turvatarkvara haldamine, kontroll
 • Logide ja raportite loomine
 • Kaitsekoopiate süsteemiga tegelemine
 • Suhtlemine kolmanda osapoolega, kliendi teiste it-partneritega
 • Printerite, skannerite ja koopiamasinate hooldamine, remont ning kulumaterjalidega tegelemine
 • Soovi korral e-mailide ja kodulehekülje haldamine

Abistame spetsiifiliste tööprogrammide osas nagu e-toimik, e-notar, skaneerimise lahendused, kaugtuvastuse ja hübriidtõestuse süsteemi seadmete seadistamine ja hooldamine, suhtlemine arendusmeeskondadega.

Teadmiseks

Esmane suhtlemine Itmees kliendikeskusega annab operatiivse võimaluse kiireteks probleemide lahendamiseks.

Oluline info

Juriidilise büroo töötaja tööaeg on üsna tihe ning it-probleemide korral nende üleandmine Itmees kliendikeskusele loob büroo töötajale mugava võimaluse keskenduda olulistele enda töö küsimustele. Itmees saab lahendada paljud tekkinud probleemid taustal.

Itmees osutab it-abi teenuseid alates aastast 2004
Itmehe tugevuseks on aktiivne kliendikeskus, stabiilne ja tugev tehnikute meeskond, lai it-ulatus ja operatiivne reageerimine probleemidele.
Töösid saame teostada nii meie juures teeninduses, kui ka kaughaldusega üle interneti või kliendi juures kohapeal.

Töötame kell 8:30-17:00 tööpäeviti. Asume Mustamäe tee 5, Tallinn. Meiega saab kontakti telefonil 682 8880 või 5330 0006.