Meie klientidele olulised küsimused IT-tehniku töö ostmise eelselt

IT-abi nõustamise puhul teevad seda tööd it-tehnikud, kes on reaalselt ise huvitatud inimese aitamisest- nad saavad seda teha aidates inimese it-probleeme lahendada ja nad on selles väga pädevad ja innukad.

Tehnik oskab kuulata inimese tehnilist mure, sellest tulenevalt selgitada asjad lahti, näidata ette kuidas võiks teha. Samuti aitab ära seadistada kliendi soovile vastavalt erinevad kasutuses olevad programmid ja funktsioonid.

IT-tehniku usaldusväärsus:

  • Tehnik ei anna hinnanguid ja ei ole huvitatud sisust, vaid ta vaatleb probleemi ja on huvitatud selle lahendamisest.
  • Ei kritiseeri inimese valikuid, vaid arvestab nendega, vajadusel juhib tähelepanu veel teistele valikutele, mida on võimalik probleemi lahendamiseks või uuendamiseks kasutusse võtta.
  • Tehniku töö on tagada kliendi andmete kõrgetasemeline turvalisus, teenuse osutamise lõppedes logitakse koos kliendiga kõikidest seadmetest ja programmidest välja, kunagi ei jää meile kliendi kohta maha mingeid isiklikke paroole ega salasõnasid ega sisenemise võimalusi mitte kuskile. Järgime kehtestatud andmekaitse reegleid ja tehnilised töökäigud tagavad andmete privaatsuse.

IT-tehniku professionaalsus väljendub järgmistes aspektides:

  • Tehnik arvestab sellega, et inimene ei tunneks ajaliselt pinget ja tal oleks võimalik tehnikuga koos rahulikult kõik saadav uus info või kasutamise võtted kirja panna. Tekib loodud spikker ja see võimaldab, et ostetud it-abi tööd saaks saaks klient rahulikult kodus ise proovima ja sisse juurutama hakata.
  • Praktilised kogemused on tehniku töös olulisel kohal, sest igast tehtud ja nähtud ja lahendatud tööst tekib suur kogemuspagas, mis võimaldab järjest kiiremini ning leidlikumalt lahenduskäike leida ja säästa aega ja ühtlasi raha. ITmees Arvutiteeninduse tehnik ei ole ainult teoreetiliste teadmiste poolest tark, vaid reaalselt oskab lahendust otsida ja korda teha.
  • Tehniku igapäevaselt it-abi osutamise töö tulemusel on tal kokkupuude paljude erinevate it-probleemidega ja sealt tekib vilumus ning suurem töö kogemustepagas. Seega nii saame teile tagada, et it-abi teenust osutav tehnik on nii tarkvaraliselt nutikas ja kui ka arvuti riistvaraliselt oskustega tegija.