IT-ABI TEENINDUSKESKUS • Asjalik arvuti- ja IT-abi firmadele

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

Arvutitöökoha seadistamine, kontode tegemine ja haldus

Arvutitöökoha seadistamise it-abi teenust vajatakse sageli kui tuleb tööle uus töötaja, olemasolev töötaja vahetab välja oma arvuti või telefoni, kui ka siis kui töötaja lahkub ametist. Seadistada tuleb arvuti, programmid, luua kasutajale kontod, luua ühendusteed, seadistada printerid, skannerid ning ühendusteed serveritega, dokumendihoidlatega. Aega hoiab tublisti kokku ka eelnev tehnilise plaani koostamine erinevate töös ettetulevate juhtumite lahendamisteks ja haldamiseks.

Teenuse alla kuulub:

 • Kontode loomine (e-maili konto, arvuti kasutajakonto, tarkvarade kontod nagu MS 365, Google Workspace, raamatupidamise tarkvarade jt tarkvarade konto)
 • Arvutile tarkvarade paigaldamine ja protsesside fikseerimine, turvatarkvara paigaldamine. Tarkvaradeks on reeglina Word, Excel, Powerpoint, Onedrive, Sharepoint, Outlook, MS Teams, antiivruse tarkvara näiteks Eset
 • Turvaliste paroolide loomine ja haldamine
 • VPN tunnelite või kanalite häälestamine, turvakanalite ja kalendrite häälestamine, kaugelt ligipääsude häälestamine kaugtööks
 • Arvuti ühendamine monitoriga ja kaablitega, elektrilise laua monteerimine, ühendamine võrguga, printeritega, serveriga ja Drive ketastega
 • Kasutaja telefoni häälestamine ja seadistamine, sisenemise turvaühenduste loomine (2FA)
 • Seadmete vajadusel transportimine vajalikule aadressile
 • Testimine, toimivuse kontrollimine, kasutaja tehniline koolitamine
 • Arvutitöökoha andmete muutmine, ümberseadistamine, haldamine, edasine tugiteenus
 • Telefoni või tahvelarvuti andmetest tühjendamine, nullimine – resettimine ning uute kasutajaandmete seadistamine
 • Nutitelefoni või tabi kasutuskontode seadistamine, kalendrite häälestamine
 • Printeri, skanneri, koopiamasina ühendamine arvutisse

Teenuse kohta: töötame välja kliendipõhised tehnilised töökäigud sujuvaks töökoha seadistamiseks ning vajadusel teostame ka uuele töötajale esmase koolituse tarkvarade ja süsteemide efektiivseks kasutamiseks. Seadistame kasutajale valmis ka töö organiseerimise tarkvara kasutamiseks näiteks Sharepointi, Teamsi, vm tarkvara vastavalt tema kasutusõigustele ja gruppi kuuluvusele.

Kaugtöökohaga seonduv: selle töö käigus loome teile ja häälestame turvalised ühenduskanalid. See on ühekordne tehniline tegevus, mis võimaldab kliendil teha tööd kaitstult kodustes tingimustes. Vajadusel abistame turvalisuse suurendamiseks vajalike seadmete või tarkvara valimisel, hankimisel ja paigaldamisel.

Teadmiseks

Kontode sulgemisel on oluline mõelda, mis saab konto all olevatest andmetest, on need edaspidi olulised või mitte. Andmed saab arhiveerida nende säilitamiseks.

Oluline info

Uuel kasutajal võivad olla teised kasutusharjumused ja seega on vajalik kasutaja nõustamine lähtuvalt turvalisest efektiivsest süsteemide kasutamisest.

Itmees osutab it-abi teenuseid alates aastast 2004
Itmehe tugevuseks on aktiivne kliendikeskus, stabiilne ja tugev tehnikute meeskond, lai it-ulatus ja operatiivne reageerimine probleemidele.
Töösid saame teostada nii meie juures teeninduses, kui ka kaughaldusega üle interneti või kliendi juures kohapeal.

Töötame kell 8:30-17:00 tööpäeviti. Asume Mustamäe tee 5, Tallinn. Meiega saab kontakti telefonil 682 8880 või 5330 0006.