IT-ABI TEENINDUSKESKUS • Asjalik arvuti- ja IT-abi firmadele

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

Seadmete utiliseerimine

Utiliseerimise teenus lähtub vastutustundest ja keskkonna hoidmise ideest. ITmees kustutab kliendi andmed nii arvutite kui koopiamasinate kõvaketastelt ning demonteerib vanade seadmete osad. Koheselt uute seadmete soetamise järgselt teostatav utiliseerimine loob uue olustiku ja vabastab ruumi.

Teenuse alla kuulub:

  • Kliendi juurde väljakutse vanade utiliseeritavate seadmete transpordiks
  • Remontimisele või utiliseerimisele majandusliku mõistlikkuse hinnangu andmine
  • Kõvakettalt andmete ja failide kustutamine
  • Uue seadme soetamisel vana seadme utiliseerimine
  • Vanade seadmete utiliseerimine eraldiseisva teenusena, milleks võivad olla printerid, koopiamasinad, vanad akud, serverid, arvutid jt kontoriseadmed
  • Utiliseerimise kohta vajaliku dokumendi koostamine ja edastamine kliendile (tasuline teenus)

Omame lepingulisi partnereid, kellele materjal üle anda taaskasutamiseks. Vanade seadmete kogumine igaks juhuks on üsna levinud, kuid kõik vanad asjad võtavad kallist põranda- või riiulipinda, mida võiks kasutada millekski muuks.

Vabastame ruumi. Mõnikord kuhjatakse vanad seadmed koridoridesse, kus nad kujutavad ohtu varuväljapääsude kasutamisel ning on vastuolus tuleohutusnõuetega ja kus nad on ka liikumisel takistuseks.

Teadmiseks

Vanematest, seisma jäänud arvutitest on võimalik monteerida kokku laste jaoks koolitööks kasutatavaid seadmeid. Mittetoimivad osad demonteeritakse ja utiliseeritakse.

Oluline info

Enne uue seadme soetamist on mõistlik tellida tehnilise ülevaatuse teenus, kuna võib juhtuda, et vanemast seadmest saab siiski toimiva ja töökorras seadme. Küsige alati enne uue ostmist ka vana seadme remontimise võimaluse kohta. Säästame koos keskkonda!

Itmees osutab it-abi teenuseid alates aastast 2004
Itmehe tugevuseks on aktiivne kliendikeskus, stabiilne ja tugev tehnikute meeskond, lai it-ulatus ja operatiivne reageerimine probleemidele.
Töösid saame teostada nii meie juures teeninduses, kui ka kaughaldusega üle interneti või kliendi juures kohapeal.

Töötame kell 8:30-17:00 tööpäeviti. Asume Mustamäe tee 5, Tallinn. Meiega saab kontakti telefonil 682 8880 või 5330 0006.