IT-ABI TEENINDUSKESKUS • Asjalik arvuti- ja IT-abi firmadele

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

Kodulehekülje suunamisega ja asendamisega seotud tööd

Kodulehekülje suunamise ja asendamise tööd plaanitakse teostada reeglina selliselt, et uus lehekülg luuakse testimise keskkonnas ning uue lehekülje kujundamise ja vormindamisega tegeletakse kuni ollakse valmis uut lehekülge avalikustama. Sellisel juhul tuleb teostada rida tehnilisi protseduure, millega iga inimene võib abi vajada. Näiteks võib inimene ise enda arvutis uue lehekülje valmis kujundada kuid internetiserverisse paigaldamisel on vaja tehnilist tuge. Sellisel juhul pöördutaksegi Itmehe spetsialistide poole.

Teenuse alla kuulub:

  • Kliendikeskuse teenus
  • Lähteülesande detailne määratlemine
  • Tehniliste detailide täpsustamine, kasutusõigustega tegelemine
  • Vajadusel suhtlemine hostingteenuse pakkujaga
  • Tarkvaraliste tõrgete lahendamine, sobiva platvormi paigaldamine serverisse
  • Tarkvara uuendusvajaduse selgitamine, vajadusel teostamine
  • Lehekülje ülekandmine
  • Suunamiste teostamine serveris, kontrollimine ja jälgimine

Teenuse kohta: soovi korral saame suhelda välispartneriga suunamiste toimivuse teostamiseks või olla kliendipoolseks tehniliseks projektijuhiks kodulehe töödega seotud küsimustes.

Teadmiseks

Koduleheküljega seonduvate tehniliste tegevuste jaoks sobib, kui klient edastab meile tehniliste tegevuste tarvis eraldi konto. Seda saab ta ise koheselt tööde lõppedes sulgeda või siis kustutada.

Oluline info

Serverite vaheline suunamine võib võtta mõnevõrra aega, vahest isegi 24 tundi. Seega tuleb sellistel töödel arvestada selliselt, et vahepeal pole võimalik koduleheküljega seonduvalt töid plaanida kuni uus lehekülg on täielikult aktiveerunud.

Itmees osutab it-abi teenuseid alates aastast 2004
Itmehe tugevuseks on aktiivne kliendikeskus, stabiilne ja tugev tehnikute meeskond, lai it-ulatus ja operatiivne reageerimine probleemidele.
Töösid saame teostada nii meie juures teeninduses, kui ka kaughaldusega üle interneti või kliendi juures kohapeal.

Töötame kell 8:30-17:00 tööpäeviti. Asume Mustamäe tee 5, Tallinn. Meiega saab kontakti telefonil 682 8880 või 5330 0006.