IT-ABI TEENINDUSKESKUS • Asjalik arvuti- ja IT-abi firmadele

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

It-partneri teenus

Itmees on kliendi it-süsteemide igakülgne haldaja, hooldaja, it-abi. Sobib neile, kes soovivad oma it-süsteemide toe ja hoolduse usaldada Itmees tehnikute kätte. Itmees it-partneri teenus hõlmab koostööd kliendi teiste tehniliste süsteemide partneritega erinevatest sektoritest nagu programmeerijad, arendajad, kaablipaigaldajad, välised it-osakonnad, disainerid, pilveteenuse osutajad, digiteerijad jne. Itmees it-partnerina täidab oma partneri rolli operatiivse reageerimise võimekusega registreerides kõik kliendi vajadused ning hoiab klienti kõige toimuvaga kursis kuni probleemi lõpliku lahendamiseni. Samuti pakume tuge teistele it-ettevõtetele, kelle kliendid ootavad kiiret tehnilist reageerimist ja tuge. Näiteks kliendil on osakond Tartus aga tema peakontor asub Torontos või Helsingis ning nende it-osakond saab toetatud meie meeskonna näol.

Teenuse alla kuulub:

  • Kliendikeskuses töö registreerimine ja haldus lahendamiseni
  • Operatiivne tehnilise küsimuse registreerimine
  • Kasutajate probleemide registreerimine ja probleemide lahendamise haldamine kuni lahendamise- ja lõpparuandeni
  • Tarkvaraliste probleemide lahendamine vastavalt kokkulepitud töömudelile
  • Vajadusel riistvaraliste varuosade tellimise info ja vahetuse kalkulatsiooni koostamine ja teostamine
  • Vajadusel aktide koostamine, aruannete esitamine

Itmees pakub klientidele mugavat it-partneri teenust ka näiteks oma seadme garantii organiseerimiseks ITmees arvutiteeninduse kaudu. Sellisel juhul tuvastame näiteks arvuti riistvara rikke, sõnastame selle tehniliselt ning toimetame tootja garantiiremondi töökotta kliendi eest. Peale remonti saab klient oma seadme meie arvutiteenindusest kätte või toimetame selle kliendi asukohta, kus paigaldame seadme kliendi süsteemidega töökorda.

Teadmiseks

It-partneri koostöö korral toimuvad tööd kokkulepitud skeemi alusel. Töid võivad tellida volitatud isikud.

Oluline info

Selleks, et tehnikud saaksid kiirelt reageerida tehnilise probleemi lahendamisele, on oluline hoida kõiki osapooli kursis lõppkliendi it-taristu ja teiste tehniliste sõlmede andmetega. See kiirendab oluliselt teenuse osutamisega seotud tegevusi ning aitab kaasa kohaletuleku korral plaanida kliendi juurde õige meister.

Itmees osutab it-abi teenuseid alates aastast 2004
Itmehe tugevuseks on aktiivne kliendikeskus, stabiilne ja tugev tehnikute meeskond, lai it-ulatus ja operatiivne reageerimine probleemidele.
Töösid saame teostada nii meie juures teeninduses, kui ka kaughaldusega üle interneti või kliendi juures kohapeal.

Töötame kell 8:30-17:00 tööpäeviti. Asume Mustamäe tee 5, Tallinn. Meiega saab kontakti telefonil 682 8880 või 5330 0006.