Miks valida Itmees enda IT-vajaduste partneriks ja kuidas Itmees sinu heaks töötab?

  IT-teenuse ostmise aluseks on ettevõtte või IT-juhi soov saada kindlustunnet nii IT-probleemide lahendamise sujuvuses kui ka tänapäevaste mõistlike ning vajalike IT-lahenduste kasutamist, siis see esitab omakorda meile meeskonnana ja teenuseosutajana konkreetsed ülesanded olla:

 • tehniliselt pädevad omades värskeid teadmisi ja tehnilise maailma uuendustega kaasas käimist.
 • samuti suhtlemise kvaliteet peab olema väga kõrgel tasemel.
 • meie meeskond peab kasutama selliseks tööks sobivaid tehnilisi/suhtlevaid ja administreerivaid töötajaid. Suhtlemise töökeelteks on inglise- eesti- ja vene keel.
 • Itmees omab väga pikalt it-abi valdkonnas tegutsemise tulemusel teisi hästitöötavaid ja tasemel koostööpartnereid, kellega koos me saame kliendile efektiivselt ja säästvalt projekte ja uuendusi läbi viia.
 • aega säästev läbi ülesehitatud süsteemsete ja koordineeritud töökäikude.
 • operatiivne tegutsemine.

Tehniline tase:

 • IT-maailmas on pidevalt uuendusi palju aga neid tuleb järjepidevalt olla uurinud, lugenud ja selleks peab olema spetsiifiline huvi suund, et suuta välja selekteerida oluline ja toimiv, mis vastaks reaalselt kliendi vajaduste ulatusele ja oleks kohane juurutada.

Kõrgel tasemel suhtlemine:

 • Kliendiga ja tema töötajatega omavahel. Kogemus ja vilumus aitab meil leida töötajatega õigem suhtlemise sobivus. Oskus hallata kliendi erinevatest ootustest tulenevat suhtlemise keerukust ja selle oskuslik sobitamine, et omavaheline töö hakkaks klappima. Suhtlemise kvaliteedist sõltub määrav osa it-asjade sujuvaks lahendamiseks vajalik töö ja hea koostöö tulemuse taju.
 • Kliendi partneritega – põhjus, meid palgatakse selles osas selleks, et me oskaksime asju edasi viia /lahenduseni asja ajada jne. Kompetentsi osaks on oskus pöörduda õige tonaalsusega, püstitusega, arvestades eri maade töötajate tavasid, arusaamisi, etteantud tehnilise pädevuse ulatust ja isegi töötamise kellaaegasid jne.

Meeskonna kohta:

 • Meie meeskonnas on teile hea ja efektiivselt toimiva teenuse osutamiseks komplekteeritud töötajad erinevatest inimtüüpidest. See tähendab seda, et kuna it-vajadus koosneb paljude erinevate tööde tegemisest, siis teie jaoks töötavad meil inimesed, kes kõik tegutsevad vastavalt enda isikutüübile, sellele omaselt õigetel alustel innukalt ja neid motiveerib just selle lõigu eest hoolitsemine ja korrashoidmine ja arendused. Selle tulemusel on märgatud olulisi vajalikke detaile, on neisse süvenetud ja saab välja pakutud lahendus, mille juht saab lihtsalt infoks ja edaspidiseks teadmiseks/mõtlemiseks võtta või töösse aktsepteerida ja töö saab tehtud ning parendatud.

Kliendiga sobitumise kohta:

 • Püsikliendile it-abi partneriks olemine ja selle teenuse osutamine tähendab meile ülesannet kliendiga sobituda ja kasutada asjakohase tegutsemisega lähenemist. Seega töötame kliendiga kokkulepitud it-vajaduste struktuuri arvestades ja sobitume kliendi plaanide ja ressurssidega. Arvestame tööprotsessides ja nende kavandamises seda, mida klient soovib lahendada ja kus on rõhuasetus kliendile olulises. Me ei jää kliendile kaugeks ja lahjaks, vaid oleme protsessist hoolivad ning aktiivsed, operatiivselt tegutsevad ja probleemide lõpuni lahendamisele suunatud.

Tööst erinevate koostööpartneritega:

 • Koostööpartnerid oleme otsinud meie klientide mitmesuguste vajaduste elluviimiseks
 • Need on näiteks kontori kolimise või uuendamise puhul, tegevuse tarkvaraliste juurutamiste puhul, oma teenuste/toodete müümiseks mingi tehnilise lahenduse väljatöötamise puhul jne.
 • Headeks koostööpartneriteks on välja selekteerinud need, kes on tulemuslikud ja tegutsevad meiega sarnaste tegutsemise põhimõtete alusel. Need on efektiivsus, kvaliteet, suhtlemise ja kontakteerumise olemasolu jne.
 • Tihti vajab kiirelt teostatud ja rahaliselt mõistlikult läbiviidud projekt ekspertteadmisi ja praktilisi kogemusi, seega spetsialiseerunud koostööpartneri mängu toomine aitab Itmees klienti saada kasu kätte professionaalselt ellu viidud töö terviklikkusest.
 • Itmees it-abi ostvate klientide baas ise koosneb väga laias tegevusvaldkonnas tegutsevatest reaalselt aktiivsetest ettevõttetest -seega mõnikord leiame kliendile lahenduse jaoks partneri meie enda klientide seast, viies nad omavahel kokku kindla teadmisega, et tegu on meie poolt teada, toimiva ja finantsiliselt korrektse ettevõttega.