IT-ABI TEENINDUSKESKUS • Asjalik arvuti- ja IT-abi firmadele

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

Kuutasuta koostööleping

Koostöö teenus – Itmees reageerib kliendi it-probleemile läbi kliendikeskuse. It-spetsialist lahendab probleemid üle interneti või väljakutsena ja tuleb kohale kokkulepitud ajal, teostades vajalikud hooldustööd. Koostöölepingu tellijad on struktuurid, kes saavad paljude küsimustega ise probleemid lahendatud ja teavad, et neil on head seadmed, mis töötavad ilma hoolduseta väga pikka aega või seni kuni nad töötavad. Koostöö teenuses arveldatakse vastavalt tarbitavale teenusemahule eelnevalt kokkulepitud hinnakirja alusel. Koostöö teenuse juurde kuulub tööde aruannete koostamine ja tehniliste baaside administreerimine.

Teenuse alla kuulub:

 • Kasutajate it-tugI töötamisel tekkivatele probleemide lahendamiseks
 • Taristu üldine it-tugi nagu internetiühenduse probleemid, e-maili probleemid jm
 • Riketele reageerimine
 • Tehniline nõustamine, interneti teel kaughaldustööd või tehniku kohaletulek
 • Sisaldab kliendi it-taristu nimekirja kasutamist kiireks reageerimiseks
 • Printerite, skannerite ja koopiamasinatega seotud tööd
 • Võrguga seotud it-küsimuste lahendamine
 • Tarkvaraga seotud tegevused
 • Turvalisusega seotud küsimused nagu kaitsekoopiad, antiviiruse küsimused, võrgu turvalisus jt
 • Suhtlemine vajadusel kolmandate osapooltega näiteks hostingu teenuse pakkujad, tarkvaratootjad, teine it-osakond
 • Sobib ka ettevõtetele, kellel on oma it-osakond, kuid mõnikord on vaja kaasata abiväge konkreetsete projektide lahendamiseks

Teadmiseks

Koostöö lepingu korral toimuvad tööd ilma kindla fikseeritud kuutasuta. Töid võivad tellida kõik või selleks volitatud isikud. Arveldamine toimub vastavalt kuluvale ajale kokkulepitud hinnakirja alusel.

Oluline info

Selleks, et tehnikud saaksid kiirelt reageerida tehnilise probleemi lahendamisele, on oluline hoida meid kursis kliendi it-taristu andmetega. See võib oluliselt kiirendada teenuse osutamisega seotud tegevusi ning aitab kaasa kohaletuleku korral plaanida kliendi juurde õige spetsialist.

Itmees osutab it-abi teenuseid alates aastast 2004
Itmehe tugevuseks on aktiivne kliendikeskus, stabiilne ja tugev tehnikute meeskond, lai it-ulatus ja operatiivne reageerimine probleemidele.
Töösid saame teostada nii meie juures teeninduses, kui ka kaughaldusega üle interneti või kliendi juures kohapeal.

Töötame kell 8:30-17:00 tööpäeviti. Asume Mustamäe tee 5, Tallinn. Meiega saab kontakti telefonil 682 8880 või 5330 0006.