IT-ABI TEENINDUSKESKUS • Asjalik arvuti- ja IT-abi firmadele

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

It-osakonna teenus

Kliendi it-taristu igakuine või kvartaalne hooldusteenus. Teostame vajalikud tööd teie ettevõtte arvutite ja kontoriseadmete nõuetekohaseks funktsioneerimiseks – nagu üks korralik it-osakond toimetama peab. Hoolduslepingu sees on arvutite, printerite ja koopiamasinate hooldus, kasutajate tehniline nõustamine ning vajadusel suhtlemine – esindamine teie teiste teenuse osutajate või osakondade juures. Siin ajalisi piiranguid ei ole ja võit tuleb pidevalt töötavatest seadmetest ning kriisiolukordade ennetamisest. Selle lepingu mõte on vältida töid halvavaid üllatusi mittetöötavate kontoriseadmete ja süsteemide näol.

Teenuse alla kuulub:

  • Klienditugi teie firma töötajate it-probleemide lahendamiseks
  • Riketele reageerimine
  • Ettevõtte või töötajate seadmete regulaarne ülevaatus, hooldus ja vajadusel remont
  • Kliendi huvide esindamine iseseisva it-osakonnana ja klient saab keskenduda oma põhitegevusele
  • Võimalik kokku leppida tööde- või väljakutse tellimisõigusega inimesed (nn volitatud isikute süsteem)
  • Detailne aruanne kõigi tehniliste sõlmede ja kasutajatega esinenud probleemide kohta
  • Klient on alati teistest ajaliselt eelistatumas seisuses võrreldes koostöö- või ühekordse tellimusega klientidega
  • Ettevõtte välismaal asuva it-osakonnaga suhtlemine, kohapealse taristu riistvara-, tarkvara-, võrgu- ja kasutajatugi
  • Kasutaja it-süsteemide käitumisjuhendite loomine operatiivseks tegutsemiseks

Teadmiseks

Lepingu korral toimuvad tööd kliendiga kokkulepitud kindla fikseeritud töökäigu meetodil. Töid võivad tellida kõik või selleks volitatud isikud.

Oluline info

Selleks, et tehnikud saaksid kiirelt reageerida tehnilise probleemi lahendamisele, on oluline hoida meid kursis kliendi it-taristu andmetega. See võib oluliselt kiirendada teenuse osutamisega seotud tegevusi ning aitab kaasa kohaletuleku korral plaanida kliendi juurde õige spetsialist.

Itmees osutab it-abi teenuseid alates aastast 2004
Itmehe tugevuseks on aktiivne kliendikeskus, stabiilne ja tugev tehnikute meeskond, lai it-ulatus ja operatiivne reageerimine probleemidele.
Töösid saame teostada nii meie juures teeninduses, kui ka kaughaldusega üle interneti või kliendi juures kohapeal.

Töötame kell 8:30-17:00 tööpäeviti. Asume Mustamäe tee 5, Tallinn. Meiega saab kontakti telefonil 682 8880 või 5330 0006.