IT-ABI TEENINDUSKESKUS • Asjalik arvuti- ja IT-abi firmadele

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

Võrguga seotud it-tööd

Võrguga seotud teenused hõlmavad kõiki võimalikke võrguga seotud küsimusi, mis võivad kontoris või kodukontoris võrguühenduse teemadel ette tulla ja vajavad tehnilise spetsialisti abistavat tööd või nõustamist. Tegeleme switchidega, ruuteritega, salvestusseadmetega, wifi küsimustega, kaablite testimisega, digiboksidega ja teiste võrguga seotud seadmetega ja seadistamise teemadega.

Teenuse alla kuulub:

 • Switchi testimine, paigaldus ja kontrollimine
 • Ruuterite häälestus, uuenduste teostamine
 • Wifi võrguseadme seadistamine
 • Tulemüüri häälestamine, punktidevahelise VPN tunnelite häälestamine
 • Juurdepääsuõiguste ja võrgusegmentide administreerimine ja haldus
 • Katkematu elektertoiteallika (UPS) paigaldus, akude testimine ja vahetamine
 • Tulemüüri konfigureerimine ja turvakanalite töös hoidmise tagamine ning vajadusel operatiivse toe osutamine koos kommunikatsioonihaldusega välispartneritega
 • Turvastrateegia ja reeglite väljatöötamine lähtuvalt kliendi ärimudelist
 • Kaablite ja seadmete markeerimine, võrgukappide korrastus, võrgusõlme kaablite korrastamine ja markeerimine
 • Kaablite korrastus töökohtadel, kaablite testimine, vajadusel uute paigaldamine ning märgistamine, serverikappide valimine, paigaldus
 • Võrgu arvutitöökohtade ja seadmete asukohaskeemide loomine
 • Kasutaja it-süsteemide käitumisjuhendite loomine operatiivseks tegutsemiseks

Teenuse kohta: Juhul kui on kiire võrguküsimus, siis Itmees tehnik on valmis suhtlema ka vajadusel internetiteenuse või serveriteenuse pakkujaga tehniliste küsimuste lahendamiseks.

Lisainfo: Mõnikord on kliendi poolt ostetud seadmete häälestamisel vaja täiendavat it-abi, et sättida paika õiged parameetrid ja selgitada seadme kasutamise funktsionaalseid võimalusi.

Teadmiseks

Kaabelühenduse korral tekkiv probleem võib olla tingitud näiteks väljalülitatud kommutaatorist (switchist) või selle toiteallika probleemist.

Oluline info

Selleks, et tehnikud saaksid kiirelt reageerida tehnilise probleemi lahendamisele, on oluline võimalikult detailselt kirjeldada probleemi detaile. See võib oluliselt kiirendada teenuse osutamisega seotud tegevusi ning aitab kaasa kohaletuleku korral plaanida kliendi juurde õige meister.

Itmees osutab it-abi teenuseid alates aastast 2004
Itmehe tugevuseks on aktiivne kliendikeskus, stabiilne ja tugev tehnikute meeskond, lai it-ulatus ja operatiivne reageerimine probleemidele.