IT-ABI TEENINDUSKESKUS • Asjalik arvuti- ja IT-abi firmadele

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

Toote ja lahenduse väljaotsimine

Kontoris, kodukontoris või büroos on aeg ajalt vaja leida uusi lahendusi, mis sobiksid olemasolevasse. Itmees pakub klientidele neis küsimustes mugavat teenust. Süveneme kliendi soovitud lahenduse leidmise vajadusse ja esitame kliendile ettepaneku. Tööd teeme kliendi tehnilistest andmetest lähtuvalt ja seatud eesmärgipäraselt. Väljatöötatud ja kliendiga kooskõlastatud lahenduse põhjal pakume kliendile sobivad ajad tööde teostamiseks ja vajadusel ka sobivad tooted.

Teenuse alla kuulub:

  • Kliendi intervjueerimine ja konsulteerimine lahenduse või toote vajaduse eesmärgi selgitamiseks
  • Kliendiga kaasamõtlemine tema olukorra ja vajaduse eesmärgi selgitamiseks
  • Vajadusel kohalesõit kliendi juurde tehnilise vajaduse selgitamiseks
  • Tehniline analüüs seadme või tarkvara sobivuse osas kliendi vajadustest lähtuvalt
  • Sobivate seadmete otsimine tootjate baasidest
  • Tehniliste töökäikude ning juhiste väljatöötamine
  • Kliendile vastuse vormistamine ja vastamine telefoni teel või kirjalikult
  • Lahenduse kalkulatsiooni koostamine
  • Vajadusel konsulteerime kolmanda osapoolega, et leida kliendile mugav terviklahendus

Teadmiseks

Toote või lahenduse leidmine võib osutuda üsna ajamahukaks ja vastutusrikkaks tegevuseks. Itmehel on palju erinevaid tarnijaid ja kanaleid, läbi mille saame osutada efektiivset lahenduse leidmise teenust.

Oluline info

Uue projekti käivitamise eel on väga mõistlik teostada hetke olukorra analüüs ning võtta aega rahulikult läbi mõelda plaanitavad uued sammud. Sellega võib kokku hoida aega ja raha.

Itmees osutab it-abi teenuseid alates aastast 2004
Itmehe tugevuseks on aktiivne kliendikeskus, stabiilne ja tugev tehnikute meeskond, lai it-ulatus ja operatiivne reageerimine probleemidele.