IT-ABI TEENINDUSKESKUS • Asjalik arvuti- ja IT-abi firmadele

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

Toote ja lahenduse väljaotsimine

Kontoris, kodukontoris või büroos on aeg ajalt vaja leida uusi lahendusi, mis sobiksid olemasolevasse. Itmees pakub klientidele neis küsimustes mugavat teenust. Süveneme kliendi soovitud lahenduse leidmise vajadusse ja esitame kliendile ettepaneku. Tööd teeme kliendi tehnilistest andmetest lähtuvalt ja seatud eesmärgipäraselt. Väljatöötatud ja kliendiga kooskõlastatud lahenduse põhjal pakume kliendile sobivad ajad tööde teostamiseks ja vajadusel ka sobivad tooted.

Teenuse alla kuulub:

  • Kliendiga konsulteerides kaasamõtlemine tema olukorra lahenduse või toote vajaduse eesmärgi selgitamiseks
  • Tehniline analüüs seadme või tarkvara sobivuse osas kliendi vajadustest lähtuvalt
  • Sobivate seadmete otsimine tootjate baasidest
  • Tehniliste töökäikude ning juhiste väljatöötamine
  • Kliendile vastuse vormistamine ja vastamine telefoni teel või kirjalikult
  • Lahenduse kalkulatsiooni koostamine
  • Vajadusel kohalesõit kliendi juurde tehnilise vajaduse selgitamiseks
  • Vajadusel konsulteerime kolmanda osapoolega, et leida kliendile mugav terviklahendus

Teenuse kohta: leiame kliendispetsiifilise lahenduse erinevates kliendi it-vajadustes. Selleks võib olla printeri leidmine, mille funktsioonid peavad sobima töötava süsteemiga, võrguteemaline ülesanne näiteks WiFi probleemi lahendamiseks, et kõik seadmed ühenduksid turvaliselt ja stabiilselt või mõni tarkvaralise küsimuse lahendamine.

Keskkonna säästmise kohta: Itmees panustab kasutatud seadmete taaskasutamisse. Firmades rendis olnud tagastatud seadmed kontrollime, hooldame, uuendame, vajadusel vahetame varuosad ning pakume klientidele Itmees poolt taastatud heas töökorras tooteid, millele anname ise garantii.

Kliendile, kes otsib soodsamat hinda: garantiiga taastatud tooted on alati soodsama hinnaga. Saame pakkuda ladudest tootjatehase poolt taastatud ja garantiiga tooteid nagu Dell, Lenovo, HP jt.

Teadmiseks

Toote või lahenduse leidmine võib osutuda üsna ajamahukaks ja vastutusrikkaks tegevuseks. Itmehel on palju erinevaid tarnijaid ja kanaleid, läbi mille saame osutada efektiivset lahenduse leidmise teenust.

Oluline info

Uue projekti käivitamise eel on väga mõistlik teostada hetke olukorra analüüs ning võtta aega rahulikult läbi mõelda plaanitavad uued sammud. Sellega võib kokku hoida aega ja raha.

Itmees osutab it-abi teenuseid alates aastast 2004
Itmehe tugevuseks on aktiivne kliendikeskus, stabiilne ja tugev tehnikute meeskond, lai it-ulatus ja operatiivne reageerimine probleemidele.
Töösid saame teostada nii meie juures teeninduses, kui ka kaughaldusega üle interneti või kliendi juures kohapeal.

Töötame kell 8:30-17:00 tööpäeviti. Asume Mustamäe tee 5, Tallinn. Meiega saab kontakti telefonil 682 8880 või 5330 0006.