IT-ABI TEENINDUSKESKUS • Asjalik arvuti- ja IT-abi firmadele

avatud suhtlus • kiire teenindus • aastatega arendatud oskused


Klienditoe telefon 6828 880; tehnikute  telefon 5330 0006; e-mail: itmees@itmees.ee; Mustamäe tee 5, Tallinn; avatud E-R 8:30-17:00

Tarkvara paigaldamine ning probleemide lahendamine

Tarkvaraprobleemi lahendamise teenus hõlmab konkreetse vea või tõrke tuvastamist ja eemaldamist. Arvuti tarkvaraline puhastamine ja korrastamine ehk tarkvaralise hoolduse tegevus aitab arvuti seisukorda parandada ja kiireneb ka arvuti- ja tööprotsesside tööjõudlus. Väiksemate tõrgete lahendamine võib ennetada suuremate tekke, on kiirem ja tagab ka oluliste andmete säilimise. Kui arvuti hangub töö käigus, võib probleem juba olla tõsisem. Näiteks Outlooki otsingusüsteemi rike on tööd väga häiriv ning selle lahendamine võib olla kriitilise tähtsusega.

Teenuse alla kuulub:

  • Tarkvaralitsentsi paigaldamine, häälestamine
  • Tarkvara uuendusvajaduse tuvastamine, uuendamine
  • Tarkvarasisesed seadistamise tööd: Windowsi ja Outlooki indekseerimine, vajadusel uuendamine ja parandamine
  • Eritarkvarade paigaldamine ja seadistamine näiteks Edrawings, Gerber
  • Raamatupidamise programmide häälestamine nagu Books, SAF, Taavi, Merit, Directo jt
  • Sertifikaatide uuendamine, reinstalleerimine ehk taaspaigaldus
  • Tarkvaraliste tõrgete, pahavara ja viiruste tuvastamine
  • Digitaalsete probleemide lahendamine
  • Tarkvara võib olla seotud välise seadme kasutamisega, siis on vajalik ka seadme ühendamine lõplikuks häälestamiseks ja kontrolliks
  • Litsentsi haldamine

Põhjuseid: tarkvaralised probleemid võivad esile kerkida tarkvarale turvauuenduste tegemata jätmisel või nende liiga hilises paigaldamises. Samuti võib probleeme esineda, kui tarkvara tootja on vastava versiooni tootetoe lõpetanud. Võib juhtuda, et tarkvaralise uuendusprotsessi ajal katkeb internetiühendus ning tarkvara uuendamine peatub ning programm enam ei käivitu, näiteks Outlooki otsing enam ei tööta. Samuti võib tõrkeid esineda PDF-faili redigeerimise tarkvara kasutamisega või muudetav xml – vorm enam ei salvestu või keeldub soovitud muudatusi fikseerimast.

Teenuse kohta: IT-spetsialisti teenust võib vaja minna näiteks kui arvutikasutaja on veendunud nii arvuti riistvara korrasolekus kui ka tarkvara toimivuses, kuid siiski esineb probleeme arvuti kasutamisega: arvuti hangub, kaamera või mikrofon ei tööta, id-kaardiga allkirjastamine tõrgub. Sellisel juhul saab kogenud tehnik abistada põhjuse tuvastamisega ja probleemi lahenduse jaoks vajaliku tehnilise töö teostada.

Apple süsteemide puhul: oleme oma kliente aidanud muuhulgas turvaseadete häälestamisel ja erinevate tarkvarade paigaldamisel nagu Parallels Desktop mis võimaldab kasutada PC-le mõeldud rakendusi. Näiteks võib osutuda PDF-faili loomise või salvestamise probleemi lahendus just sobivates süsteemisätete seadistustes.

Teadmiseks

Juhul kui ostetakse uus arvuti, siis on võimalik olemasolev kehtiv litsents uude arvutisse seadistada. Vanas arvutis asuvate failide üleviimisel uude süsteemi tuleks arvestada ümberindekseerimisele kuluva täiendava ajaga.

Oluline info

Kui klient kasutab oma töös mitmeid erinevaid tarkvaraversioone ühes arvutis, siis on kindlasti oluline sellest informeerida tehnikut. Vastasel korral võib tehnik toimivuse tagamiseks vanemad versioonid eemaldada.

Itmees osutab it-abi teenuseid alates aastast 2004
Itmehe tugevuseks on aktiivne kliendikeskus, stabiilne ja tugev tehnikute meeskond, lai it-ulatus ja operatiivne reageerimine probleemidele.
Töösid saame teostada nii meie juures teeninduses, kui ka kaughaldusega üle interneti või kliendi juures kohapeal.

Töötame kell 8:30-17:00 tööpäeviti. Asume Mustamäe tee 5, Tallinn. Meiega saab kontakti telefonil 682 8880 või 5330 0006.