It-teenused | Projektid | ITmees it-abi teenused
 • ITmees arvutiteeninduses hooldatakse ja remonditakse it-kontoriseadmeid nagu arvutid, printerid, koopiamasinad ning vajadusel müüme uusi tooteid
 • Kliendi kasutada on tehniliselt lai kogemus ja tehnikute oskused saamaks lahendusi
 • Oleme orienteeritud suhtlemise lihtsusele ja professionaalsusele
 • Oleme väljatöötanud süsteemsed töökäigud kliendi kiireks teenindamiseks
 • Võtame alati aega, et süveneda ja mõelda koos kliendiga

Projektid

It-audit

It-auditi tellimise vajadus ilmneb tavaliselt siis, kui firmasse on ostetud erinevatel aegadel erinevaid seadmeid ning iga töökoht ja kasutajaseadistused on eraldiseisvad – firmas puuduvad ühtsed it-normid ja struktuur dokumentide säilimiseks. Vajatakse tervikpilti hetkeolukorrast nii seadmete kui tarkvara osas. Oluline on mõtestada käitumine firma dokumentidele ligipääsemiseks ja säilitamiseks ning luua ühtsed reeglid it-probleemide käsitlemiseks. It-auditi käigus kaardistatakse ka turvalisuse mehhanismid nii riistvaraliselt kui ka tarkvaraliselt. Kliendiga räägitakse peale inspekteerimist ja raporti koostamist võimalik edasine tegevusstrateegia läbi lähtudes tervikpildist ning esitades kliendile detailselt vajalike it-tegevuste kava.

Teenuse alla kuulub:

 • It-kontoriseadmete inspekteerimine ja fikseerimine (arvutid, upsid, printerid, koopiamasinad, skannerid, serverid jne)
 • Tarkvaralitsentside ja kasutajaprofiilide inspekteerimine ning fikseerimine
 • Kaitsesüsteemide inspekteerimine ja fikseerimine (upsid, back-up seadmed, tulemüürid, antiviirustarkvara)
 • Kriisiplaani inspekteerimine ja vajadusel selle loomine
 • Tehniliste tööprotsesside inspekteerimine ja fikseerimine
 • It- auditi lõppraporti koostamine ja esitlus kliendile

Paljud kliendid planeerivad it-auditi teenuse tellimise korra aastas, selgitamaks järgneva tegevusperioodi it-tegevused ning võimalikud investeeringud vajalike uuenduste sisseviimiseks. Selline kord aastas ennetav ülevaatus koos hooldustöödega väldib äkitseid probleeme it- süsteemide toimivuses. Tavaliselt tabab ootamatu probleem kõige ebasobivamal ajal ja takistab töötamist. It-audit annab turvalisuse teades oma süsteemide tugevaid ja nõrku kohti.

 
Koostöö partneritega

ITmees teeb koostööd mitmete partneritega erinevatest sektoritest, mis täiendavad meie reageerimise võimekust ning tõstavad ka meeskonna tehnilist kompetentsuse tasandit. Samuti pakume tuge teistele it-ettevõtetele, kelle kliendid ootavad kiiret tehnilist reageerimist ja tuge. Näiteks kliendil on osakond Tallinnas aga tema põhikontor asub Tartus või Riias ning nende it-osakond saab toetatud meie meeskonna näol.

Teenuse alla kuulub:

 • Tehniline koostööteenus teistele it-firmadele nende klientide teenindamiseks
 • Valvekaamerate tööd
 • Kaabelduse ja võrkude tööd
 • Koduleheküljed
 • Klientide it-tehniline järelvalve
 
Koopiamasina rent

Koopiamasina renti on võimalik valida kas ainult seadme põhiselt või seade koos hooldusega. Eeliseks koopiamasina rendi tellimisel ITmehelt on meie lai it-kogemus erinevate süsteemide integreerimisel ja lahenduste leidmisel. Seepärast soovitame rentida koopiamasina koos paigaldusega ja kohapealse seadistamisega.

Teenuse alla kuulub:

 • Lühiajaline rent näiteks ürituseks, projekti kestvuseks või ajutiseks asenduseks
 • Pikaajaline rent – seadme kasutamine väljaostmise kohustuseta
 • Täishooldusrent – seadme töösoleku tagamine koos toonerite ja kasutajatoega
Digiteerimine

Digiteerimise all mõtleme paberil või failis asuvate andmete tuvastamist ja andmebaasidesse paigutamist, et neid olulisi andmeid pärast infosüsteemidest digitaalsel kujul kiiresti kätte saada. Andmeteks võivad olla pildid, arved, lepingud, joonised, kirjad, e- mailid vm suhtlemises kasutatav infomaterjal. Meie tootevalikus on Sceye skannerid, mis võimaldavad infot otse töölaualt mugavalt süsteemi sisse võtta.

Teenuse alla kuulub:

 • Loome võimaluse säästa füüsilist ruumi, mis kulub paberite väljatrükile, säilitamisele ja ühtlasi säästab ka loodust
 • Näitame kliendile ettevõtte raha säästmise võimalusi info kiirema käsitlemise läbi
 • Loome paindlikumad tööskeemid, mis võimaldavad äriprotsesse uuel ettenägemata viisil enda eduks kasutada
 • Koolitame töötajaid, kes arendavad firmat, luues neile kaasaegsel tehnoloogial baseeruvad töökäigud

Telli toode: http://itmees.ee/tarkvara/rakendustarkvara/abbyy

Telli skanner: http://itmees.ee/skannerid

 
Office 365 pilvelahenduse migreerimine

Pilved loovad uusi võimalusi info paremaks kasutamiseks. Kõige parem pilv on iseenda pilv, siis saad kindel olla, et „kastmine“ toimub vajalikul hetkel. Pilved võivad olla virtuaalsed või füüsilised, see on vaba valik. Virtuaalsus saab baseeruda füüsilisel seadmel ning pilvi ja virtuaalsust tuleb kaitsta. Virtualiseerimine võib anda eelise andmete kiireks taastamiseks ja riistvara võimsuse paremaks kasutamiseks.

Teenuse alla kuulub:

 • Juurutame Office 365 lahenduse ja seadistame andmete kasutamise sõltumatult asukohast, mis on mugav ja kiire viis operatiivse töö teostamiseks
 • Lähtume kliendi unikaalsusest loomaks turvaline tehniline lahendus või standardlahendus, mida on võimalik rentida läbi kasutajakonto loomise ja õiguste fikseerimise
 • ITmees tehniline meeskond saab teile osutada teenust aitamaks otsustada leida optimaalset turvalist varianti
 • Loome kliendile prototüübi mõistmaks reaalset kasu virtualiseerimisega kaasnevast efektiivsusest
 • Müüme Office 365 kasutuslitsentse ja haldame litsentsikontosid
 
Tarkvara litsentside haldus

Tarkvara ostmisega kaasneb reeglina ka litsentsi koodide säilitamise teema. Aja möödudes koodid ununevad ja näiteks uue arvuti soetamisel on vajalik taas tarkvarakoode otsida. Aeg- ajalt juhtub ka, et arvutile on vajalik teostada uuesti tarkvara paigaldust ning ka sel puhul tuleb kasutada taas litsentside võtmeid. ITmees aitab vastava kokkuleppe sõlmimisel säilitada turvaliselt teie tarkvara koodid.

Teenuse alla kuulub:

 • Tarkvaralitsentside fikseerimine kliendi jaoks
 • Tarkvara versiooniuuenduste info edastamine kliendile
 • Tarkvara litsentside uuendusprotsesside juhtimine
 
Serverid ja võrgud

ITmees meeskond osutab teenuseid kliendi serverite ja võrkude loomise ja regulaarse toimivuse osas. Aitame määratleda eesmärgi ja vajadusel osutame teenuseid turvakanalite loomisel, Wifi võrkude küsimuste lahendamisel ning kasutajatoe osutamisel. Esindame klienti tema teiste partnerite juures ning juhime vajadusel tema nimel tehnilisi it-projekte.

Teenuse alla kuulub:

 • Serverite regulaarne monitooring ning vajadustel turvapakettide paigaldus
 • Kasutajate administreerimine, vajadusel kasutajakontode haldus (loomine, lahti lukustamine ja juhendamine erinevatest asukohtadest ligipääsude küsimuses)
 • Turvalahenduste väljatöötamine ja loomine koos kasutajaprofiilide loomisega arvestades kõiki kaasaegseid nutiseadmeid
 • Tulemüüri konfigureerimine ja turvakanalite töös hoidmise tagamine ning vajadusel operatiivse toe osutamine koos kommunikatsioonihaldusega välispartneritega
 • Back-up sidekanalite lahenduste väljatöötamine kliendi vajadustest lähtuvalt (alternatiivne internetiühenduse kanal kui põhikanal peaks katkema)
 • Turvastrateegia ja reeglite väljatöötamine lähtuvalt kliendi ärimudelist
 • Kaablite ja seadmete markeerimine, võrgukappide korrastus
 • Kaablite korrastus töökohtadel
 • Võrgu arvutitöökohtade ja seadmete asukohaskeemide loomine
 • Kasutaja it-süsteemide käitumisjuhendite loomine operatiivseks tegutsemiseks
 
Kodulehekülgedega seonduv

Veebilehtede tegemine ja hooldustööd – ITmees teostab erinevaid kliendi soovidele vastavaid koduleheküljega seonduvaid tegevusi. Näiteks kui koduleheküljel on vaja muuta andmeid või täiendada lehekülje sisu. Samuti võib olla vajadus viia kodulehekülg uuemale platvormile või lihtsalt värskendada. Nõustame erinevate funktsioonide ja moodulite lisamise võimaluste osas.

Teenuse alla kuulub:

 • Uue veebilehe loomine ja projekti juhtimine
 • Olemasoleva veebilehe hooldus ja haldus
 • Veebilehe turundamine e. SEO
 

Meie tegevust tutvustav video.

Для просмотра видео на русском языке, нажмите здесь.

Firma tegevus

ITmees Eesti OÜ osutab it-teenuseid alates aastast 2004. Meie teenust kasutav klient on teadlik enda tugevustest ja eesmärkidest. Meie klient on otsustav oma võetud eesmärkide saavutamisel ning kasutab ITmees meeskonna laia kogemust, suurepärast suhtlemisvõimekust ning süsteemseid töökäike oma ülesannete edukaks täitmiseks. ITmees põhitegevuseks on it-teenuste osutamine ettevõttele kui ka eraisikule. Tegeleme ka toodete müügiga. Lähtudes kliendi vajadusest, on võimalik teenuseid ja tooteid omavahel kombineerides leida kiire ja mugav lahendus. Teenuste osutamise profiil on avar, alates arvutiremondist lõpetades süsteemide administreerimisega ja koopiamasinate remondiga. Kontoriseadmete töötamise tagamiseks ja valmisolekuks operatiivseks tehniliseks reageerimiseks sõlmime firmadega lepinguid, mis annab võimaluse ettevõtte töötajatel tegeleda oma igapäevaste ülesannetega jättes it-probleemid meie hallata.

Teenuse alla kuulub:

 • ITmees Arvutiteeninduses hooldatakse, remonditakse it-kontoriseadmeid nagu arvutid, printerid, koopiamasinad ning vajadusel müüme uusi tooteid
 • Osutame it-osakonna teenust firmadele, kellel endal it-osakonda pole loodud, või pole it-meest palgal aga on piisavalt ärikriitilisi kontoriseadmeid ja süsteeme, millega inimesed töötavad. Samuti oleme it – kasutajatugi kliendi töötajatele
 • Konsulteerime klientide it-terviku toimivust ja juhime klientide kokkulepitud it-projekte. Igal firmal on aeg-ajalt eriprojekte nagu süsteemide uuendamine, üleminek uutele tarkvaraplatvormidele, firma laiendamine või kolimine uutesse ruumidesse. Ette võib tulla ka arendusvajadus nagu näiteks turvasüsteemide arendus või kaamerate paigaldus
 • Itmees tegeleb veel ka koopiamasinate rentimise- ja müümisega, sest oleme Toshiba koopiamasinate esindaja Eestis. Selle alla kuulub muidugi koopiamasinate hooldamine, remontimine ja toonerite müük
 • IT-juhtide konsulteerimine ning neile asenduse pakkumine. Samuti on mõistlik it-juhtide aega säästvad tegevused sisse osta, misläbi tagatakse ettevõtte arendamine. IT-juhid saavad meie tehniliste töötajate laia igapäevast kogemust kasutada reaalse elu baasil, samuti leiavad nad meis partneri, kellega eelseisvaid samme arutada ja vajaliku projekti jaoks tooteid hankida
 • IT firma juhtidele. Iga firma juht soovib, et tema töötajad teaksid täpselt, kuidas käituda probleemide või küsimuste ilmnemisel. Juht vajab partnerit, kes selgitaks talle firmas it-standardite loomise võimalusi, juriidilistes tarkvaralitsentsitingimustes orienteerumist, töötajaid koolitada-suunata. Mõnikord on vaja teostada ka IT-järelevalve teenust, kui mõni projekt satub venima kliendist olenemata või oleneval põhjusel, siis on mõistlik kaasata kogemustega partner
iShopping - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.